Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-28
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 3.48 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5458 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,48 ha

Powiat:pilski
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 8 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 3,48 ha/ użytek E PsV/ czynsz wywoławczy razem 894,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 28.03.2022 godz. 09:00

Piła, dnia 16.03.2022

Zn.spr.: SA.2217.14.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zdrojowa Góra.

 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdrojowa Góra

w imieniu którego występuje

Adam Standio – Nadleśniczy

Al. Poznańska 126, 64-920 Piła

woj. wielkopolskie, powiat pilski

tel. 67 214 26 67, fax 67 214 26 68

e-mail:zdrojowagora@pila.lasy.gov.pl

ogłasza

 

pisemny ofertowy przetarg nieograniczony

na dzierżawę użytków ekologicznych

 

 1. Przedmiotem przetargu są niżej wymienione użytki ekologiczne:
 

LP.

 

OBRĘB LEŚNY

 

LEŚNICTWO

ADRES LEŚNY  

GMINA

OBRĘB EW. RODZAJ, KLASA GRUNTU POWIERZ

CHNIA

NR DZIAŁKI
1. Zdrojowa Góra Łubianka 205 i Szydłowo Stara Łubianka E-PS V 0,3900 ha 8103/4
2. Zdrojowa Góra Łubianka 238 f Szydłowo Stara Łubianka E-PS V 1,0800 ha 8120/1
3. Zdrojowa Góra Łubianka 238 k Szydłowo Stara Łubianka E-PS VI 0,1400 ha 8120/1
4. Zdrojowa Góra Płociczno 272 a Krajenka Skórka E-PS V 0,4600 ha 8122/1
5. Zdrojowa Góra Płociczno 272 c Krajenka Skórka E-PS V 0,4000 ha 8122/1
6. Zdrojowa Góra Płociczno 272 h Krajenka Skórka E-PS V 0,3900 ha 8122/1
7. Zdrojowa Góra Płociczno 421 a Krajenka Skórka E-PS V 0,4600 ha 8181
8. Zdrojowa Góra Płociczno 421c Krajenka Skórka E-PS V 0,1600 ha 8181

 

 1. Minimalne stawki czynszu za dzierżawę użytków ekologicznych wynoszą:

V i VI klasa użytków zielonych – 256,81 zł netto/ha na rok.

 1.  Oferowana cena dzierżawy nie może być niższa od ceny minimalnej.
 1.  Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą
  i adresem oferenta z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę użytków ekologicznych”.
 1. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra odstępuje od wpłacenia wadium.
 1. Oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa do dnia 28.03.2022 r. do godz. 09.00.
 1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa w dniu 28.03.2022 r. o godz. 9.15 w sali narad.
 1. Zawarcie umowy z Dzierżawcą nastąpi bezpośrednio po rozstrzygnięciu  postępowania.
 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Monika Graś (tel. 530 672 770).
 1. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przetargu ustnego                  w sytuacji zaoferowania przez uczestników tej samej ceny.
 1. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:
 1.  imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz adres;
 2.  oznaczenie gruntu, którego dotyczy oferta zawierające co najmniej: nazwę      leśnictwa, oddział leśny, gminę, obręb ewidencyjny, rodzaj użytku, powierzchnię w ha oraz nr działki;
 3.  oferowaną cenę rocznego czynszu za dzierżawę 1 ha gruntu (przy czym cena nie może być niższa niż podana cena wywoławcza netto);
 4.  oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, zna jego położenie oraz granice i nie wnosi zastrzeżeń z tytułu istniejącego stanu zagospodarowania;
 5.  oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i w pełni akceptuje jej zapisy;
 6.   wyrażenie zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych
  w celach przetargowych;
 1. Kryteria oceny oferty – 100% cena.
 1. Nadleśnictwo zastrzega możliwość unieważnienia przetargu na każdym etapie     postępowania.

 

Z poważaniem
Adam Standio
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/

https://zdrojowagora.pila.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzaweuzytkow-ekologicznych

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.48 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: pilski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 24 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6342 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,38 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-12

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6340 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,58 ha

Powiat: kolski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6337 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 74,62 ha

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-25

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6333 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6326 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 7,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6325 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu