Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-22
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 18.02 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5452 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,02 ha

Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 18,02 ha/ użytek PsV,PsIV/ czynsz wywoławczy 4346,oo PLN/rocznie/wadium 400,oo PLN do 20.04.2022/ termin przetargu 22.04.2022 godz. 09:30

Burmistrz 

Miasta i Gminy

 Cieszanów

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny
na dzierżawę gruntów mienia komunalnego będących własnością Gminy Cieszanów.

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Pow. działki (w ha) Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Roczny czynsz
w q żyta(wywoławczy)
Godzina przetargu Wysokość wadium
(w zł)
1.  Część działki 1157/3, obręb Niemstów, KW PR1L/00051413/6 18,0291 PsIV-2,5078 ha

PsV-14,3719 ha

W-PsV-1,1482 ha

W-RIVb-0,0012 ha

Dzierżawa rolna.

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat

66,87 930 400,00

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów w pok. nr 18.

 

Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości podanej w ogłoszeniu w kasie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Cieszanowie, nr rachunku 14-9101-1042-2004-4400-0039-0008 najpóźniej w dniu 20.04.2022 r. (za termin wniesienia wadium liczy się data wpływu środków na konto Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów).

 

Wadium zostanie zaliczone na poczet rocznego czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku, gdy osoba, która przetarg wygrał uchyla
się od zawarcia umowy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeśli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie i formie podanej w ogłoszeniu oraz spełnią pozostałe warunki określone
w ogłoszeniu.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz ewentualne upoważnienie do reprezentowania innej osoby fizycznej. Przedstawiciele osób prawnych powinny przedłożyć Komisji oryginalne upoważnienie do reprezentowania w przetargu oraz aktualny odpis KRS.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie. Czynsz dzierżawny nie będzie podlegał aktualizacji.

Każdy z uczestników przetargu może w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z wydzierżawieniem nieruchomości.

Organizator przetargu ustali termin podpisania umowy i powiadomi o tym podmiot bądź osobę wyłonioną na dzierżawcę. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się dzierżawcy od podpisania umowy dzierżawy, wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta
i Gminy Cieszanów oraz tablicy ogłoszeń  wsi Niemstów. Wszelkich informacji na temat przetargu udziela
się codziennie w godz. od 7-ej do 15-tej od poniedziałku do piątku sala operacyjna lub tel. (0-16) 632 86 83.

 

Cieszanów 18.03.2022 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów   Zdzisław Zadworny

https://www.bip.cieszanow.akcessnet.net/index.php?job=wiad&idg=10&id=1639&x=1&y=15&z=&n_id=5013

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 18.02 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: lubaczowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-05

Dodano: 7 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6320 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,41 ha

Powiat: dębicki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-19

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6316 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,76 ha

Powiat: łańcucki

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 28 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6310 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,76 ha

Powiat: stalowowolski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-19

Dodano: 18 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6296 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-09-05

Dodano: 8 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6286 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,00 ha

Powiat: leżajski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2023-10-04

Dodano: 26 lipca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6274 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 28,85 ha

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu