Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-04
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 5.37 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5440 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,37 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 6 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 5,37 ha/ użytek ŁV,ŁVI/ czynsz wywoławczy razem 200,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 04.04.2022 godz. 15:00

WÓJT GMINY KŁOMNICE

Ogłasza I pisemny przetarg ofert na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych na terenie gminy.

Obręb Numer działki Pow.

w ha

w tym: użytki Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy
Konary 653 1,04 ŁV-1,04 ha R/ZL- tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia 2,00
677 1,13 RV-0,49 ha, ŁV-0,64 ha R/ZL- tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia
771/2 0,68 ŁVI-0,67 ha, W/ŁVI-0,01 ha R/ZL- tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia
787/2 0,81 ŁVI-0,80 ha, W/ŁVI-0,01 ha Z- tereny zieleni
814/2 0,84 ŁVI-0,81 ha, W/ŁVI-0,03 ha R/ZL- tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

WS/Z- tereny wód powierzchniowych śródlądowych wraz z towarzyszącą zielenią

829/2 0,87 ŁVI-0,83 ha, W/ŁVI-0,04 ha Z- tereny zieleni

WS/Z- tereny wód powierzchniowych śródlądowych wraz z towarzyszącą zielenią

 

Pow. ogółem 5,37   Razem czynsz  2,00   

Proponowana wysokość czynszu w q pszenicy wg. średniej krajowej ceny pszenicy zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS.

Termin dzierżawy 5 lat.

W przypadku działek rolnych, które są obsiane, dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo żądania zwrotu poczynionych na zasiewy nakładów.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnych w miejscowości…………………………, w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice pokój 203 w terminie do dnia 04.04.2022 r. do godz. 15:00.

Oferta powinna zawierać następujące dane:

– imię i nazwisko i adres oferenta,

– data sporządzenia oferty,

– proponowany czynsz dzierżawny w q pszenicy,

– termin dzierżawy,

– przedmiot dzierżawy (nr działki, obręb),

– podpisaną klauzule RODO stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i o przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2022 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice. Wójt Gminy Kłomnice zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=5&id=744&x=2&y=2014&z=&n_id=7473

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.37 ha
Województwo: śląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-28

Dodano: 6 grudnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 6022 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,21 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-28

Dodano: 4 grudnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 6021 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,02 ha

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-12

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5931 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,08 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-27

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5916 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,80 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-28

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5914 dzierżawa jeziora pow. 6,73 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5912 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,48 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu