Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-20
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 1.27 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5438 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,27 ha

Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,17 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 325,oo PLN/rocznie/wadium 35,oo PLN do 19.04.2022/ termin przetargu 20.04.2022 godz. 11:00

Zabłudów, dnia 17 marca 2022r.
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości1
Opis nieruchomości
Burmistrz Zabłudowa ogłasza przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę nieruchomości,
przeznaczonych do rolniczego wykorzystania. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości:
1) Dobrzyniówka – działka numer 13 o powierzchni 0,5400 ha, w tym RIVa-0,1600 ha,
RIVb-0,1700 ha, RV-0,1400 ha, RVI-0,0400 ha, BrPsV-0,0300 ha, posiadająca urządzoną
księgę wieczystą nr BI1B/00118723/2 – wywoławcza wysokość rocznego czynszu –
141,00 zł;
Wadium 15 zł;
2) Małynka – działka numer 38/2 o powierzchni 0,7300 ha, w tym RIVb-0,5700 ha, BrRV-
0,1600 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00057077/2 – wywoławcza
rocznego wysokość czynszu – 183,29 zł.
Wadium 20 zł.
Termin przetargu
Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2022r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Zabłudowie
Warunki udziału w przetargu
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może
wynosić mniej niż 1% wywoławczej wysokości czynszu, z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.
W przypadku osób prawnych, do dokonywania czynności przetargowych przystąpić może
osoba, posiadająca pełnomocnictwa wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wadium
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20 kwietnia 2022r.
do godz.10:30 na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie. Nr konta 52 8099 0004 0000 0101
2000 0340 w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie i okazanie dowodu
wpłaty komisji przetargowej.
Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone
niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, który wygrał przetarg zaliczone
zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.
Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia
umowy dzierżawy w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.
1 zgodnie z Zarządzeniem Nr VIII.451.2022 z dnia 17 marca 2022r. w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości w drodze przetargu

 

 

http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/menu_grne/przetargi_2/przetargi-na-sprzedaz-i-dzierzawe-nieruchomosci/dzierzawa-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-zabludow/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-nieruchomosci-w-dobrzyniowce-i-malynce.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.27 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: białostocki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-20

Dodano: 16 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6331 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-07-12

Dodano: 3 czerwca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6205 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,25 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-05-24

Dodano: 17 maja, 2023

O godzinie: 09:00

# 6188 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 121,72 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-06-21

Dodano: 17 kwietnia, 2023

O godzinie: 09:00

# 6157 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: bielski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-04-21

Dodano: 22 marca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6134 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,25 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-03-28

Dodano: 21 lutego, 2023

O godzinie: 11:00

# 6099 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 2,64 ha

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu