Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-24
O godzinie: 10:30
Powierzchnia: 21.65 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5425 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,65 ha

Powiat:tarnowski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na 4,5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 21,65 ha/ użytek PsIII,PsIV/ czynsz wywoławczy 22000,oo PLN/rocznie/wadium 2000,oo PLN do 21.03.2022/ termin przetargu 24.03.2022 godz. 10:30

OGŁOSZENIE

Burmistrz Radłowa o g ł a s z a ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres do 30 października 2026 r. nieruchomości rolnej, położonej we wsi Marcinkowice, stanowiącej część nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr TR1T/00111983/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, oznaczonej numerami „roboczymi” 1001/A i 1001/B o łącznej powierzchni 21,65 ha [użytki rolne: PsIII-18,23 ha; PsIV-2,84 ha; LzIV-0,02 ha; PsV-0,36 ha; W-PsIII-0,20 ha. Nieruchomość leży w obszarze NATURA 2000.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy wynosi 22 000,00 złotych.

 1. Wadium na przetarg w kwocie 2 000 złotych – z podaniem numerów działek – należy wpłacać gotówką lub przelewem w nieprzekraczalnym terminie do 21 marca 2022 r.na konto Urzędu Miejskiego w Radłowie: BSRz Kraków O/Radłów 10 8589 0006 0240 0000 0026 0004, z tym, że wpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na koncie Urzędu Miejskiego w BSRz 21.03.2022 r.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2022 r.o godzinie 10:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Radłowie.
  3. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
  a) legitymują się dowodem wpłacenia wadium;
  b) złożą komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu oświadczenie, że zapoznały się z przedmiotem przetargu, ogłoszeniem o przetargu, warunkami projektu umowy dzierżawy oraz że warunki te przyjmują bez zastrzeżeń.
  W dniu przetargu należy przedstawić komisji przetargowej dowód osobisty.
  5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy na warunkach przetargu.
  6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zwrócone temu uczestnikowi po podpisaniu umowy dzierżawy na warunkach przetargu.
  7. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do 28.03.2022 r.
  8. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy. Zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. Jeżeli osoba ta nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy dzierżawy, Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
  9. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu oraz nieruchomości, można uzyskać bezpośrednio w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Radłowie, (gdzie można zapoznać się również z projektem umowy dzierżawy i regulaminem przetargu) lub telefonicznie, (tel.14 678-20-44 wew. 25) oraz u sołtysa wsi Marcinkowice (tel. 14 678-11-22).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.

 

https://bip.malopolska.pl/umradlow,a,2071259,burmistrz-radlowa-oglasza-ustny-przetarg-nieograniczony-na-wydzierzawienie-na-okres-do-30-pazdzierni.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 21.65 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: tarnowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-07

Dodano: 31 maja, 2024

O godzinie: 15:30

# 6595 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 3,40 ha

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-22

Dodano: 9 stycznia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6464 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 32,35 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-03

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 15:00

# 6447 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 52,06 ha

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-27

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6404 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-24

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6403 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,01 ha

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 4 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6391 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 99,35 ha

Powiat: wielicki

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu