Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-24
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.66 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5419 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,66 ha

Województwo:łódzkie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,66 ha/ użytek RV/ czynsz wywoławczy 478,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 24.03.2022 godz. 10:00

Przedbórz, dnia 10-03-2022
Znak spr.: SA.2217.2.2022
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Przedbórz z siedzibą w Przedborzu ul. Konecka 50, 97-570 Przedbórz ogłasza drugi pisemny
nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych będących w zarządzie
Nadleśnictwa Przedbórz.
1. Lokalizacja i opis:

Lp. Adres
administracyjny
Nr
działki
Obręb
ewid.
Nazwa
gminy
Adres leśny Pow.
(ha)
Rodz.
uż.,kl.
1 10-12-115-0004 494 Faliszew Przedbórz 06-25-2-11-76-b-00 0,40 R VI
2 10-12-115-0004 492/1 Faliszew Przedbórz 06-25-2-11-76-g-00 0,40 R VI
3 10-12-115-0004 494 Faliszew Przedbórz 06-25-2-11-76-a-00 0,45 R V
4 10-12-115-0004 492/1 Faliszew Przedbórz 06-25-2-11-76-f-00 0,41 R V
 1. Podstawowe wymagania dotyczące przystąpienia do przetargu:
  · Złożenie oferty pisemnej na formularzu ofertowym wg wzoru załączonego do
  niniejszego ogłoszenia.
  3. Warunki przetargu:
  · Oferta musi obejmować całą powierzchnię wskazaną w danej pozycji tabeli.
  · Oferent zobowiązuje się do użytkowania gruntu zgodnie z rodzajem użytku i wyłącznie
  w celu prowadzenia gospodarki rolnej.
  · Oferent winien dokonać lustracji gruntu na który składa ofertę.
  · Grunty położone na działce nr 494 z uwagi na utrudniony dojazd do drogi publicznej
  muszą być wydzierżawione w całości przez jednego dzierżawcę.
  · Po rozstrzygnięciu przetargu zostanie zawarta umowa dzierżawy na czas nieokreślony.
  4. Kryteria oceny ofert: · Stawka wywoławcza czynszu rocznego za 1 ha powierzchni gruntu wynosi 288,03 zł.
  netto. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najwyższej stawce
  dzierżawy za 1 ha gruntu rocznie.
  5. Miejsce i termin składania ofert:
  · Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa
  gruntów rolnych”
  w sekretariacie Nadleśnictwa w terminie do dnia 24.03.2022 roku do
  godz. 1000.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.03.2022 roku o godz. 1015.
  7. Nadleśnictwo Przedbórz odstępuje od wpłacenia wadium.
  8. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez
  podania przyczyny.
  9. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – Monika Dorozińska tel. 44-685-40-10.

 

 

https://przedborz.lodz.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/QB4URWXnyC9x/content/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-dzierzawa-gruntow-rolnych

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.66 ha
Województwo: łódzkie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-17

Dodano: 15 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6583 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 56,37 ha

Powiat: brzeziński

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6576 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,03 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6574 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,51 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-06-13

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6573 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,33 ha

Powiat: łęczycki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6549 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,46 ha

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 4 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6490 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,88 ha

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu