Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-12
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 4.51 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5404 sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę pow. 4,51 ha

Powiat:jasielski
Województwo:podkarpackie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu inwestycyjnego/ pow. 4,51 ha/użytek N/ mpz tereny zabudowy produkcyjnej, istniejąca stacja trafo/cena wywoławcza 451706,oo PLN /wadium 45200,oo PLN do 08.04.2022/ termin przetargu 12.04.2022 godz. 10:00

 

38-223 Osick Jasielski                                                                                                                        z dnia 09.03.2022 r.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Osiek Jasielski, działając na podstawie art. 38 ust. I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów, oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.), oraz Uchwały nr XXIX/ 153/2017 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego położonych w miejscowości Załęże

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Załęże:

Lp Ozn. nier. wg.

katastru nier.

Obręb ewid.

Powierzch nia nieruchomości

(hal

Opis nieruchomości oznaczenie w MPZP

i przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza netto Min. postąpienie Uwagi
1 653/4

KSIJ/00083490/8

Załęże

2,7284 ha

Działka zlokalizowana w północno-wschodniej części miejscowości,

Posiada kształt wieloboku, położona w terenie płaskim,

Od strony południowej i północnej przylega do niezagospodarowanych terenów działalności technicznoprodukcyjnej, od strony zachodniej do terenów rolnych, od strony wschodniej do terenów rzeki Wisłoki,

Działka posiada dojazd do drogi powiatowej Dębowiec- Osiek

Jasielski, drogą dojazdową nr 680, oraz drogą polną oznaczoną nr

654

Działka zabudowana nieużytkowanymi budynkami i budowlami, oraz utwardzona nawierzchnią asfaltową i nawierzchnią żwirową, jest częściowo uzbrojona i częściowo ogrodzona, zniszczonym ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych, osadzonych w betonie

1P- Tereny zabudowy technicznoprodukcyjnej 169 706 zł 1 700 zł Służebność gruntowa polegająca na przeprowadzeniu    linii elektroenergetycznej, od transformatora znajdującego się na działce nr 958/1, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 653/4 wraz z prawem dostępu do transformatora, linii elektroenergetycznej celem dokonania niezbędnych prac remontowych, modernizacji, wymiany, konserwacji i likwidacji infrastruktury elektroenergetycznej.
2 958/1

KSIJ/00083490/8

Załęże

1,7904 ha

Działka zlokalizowana w północno-wschodniej części miejscowości, Posiada kształt zbliżony do wieloboku, położona w terenie płaskim,

Od strony południowej i północnej przylega do niezagospodarowanych terenów działalności technicznoprodukcyjnej, od strony zachodniej do terenów rolnych, od strony wschodniej do terenów rzeki Wisłoki,

Działka posiada dojazd do drogi powiatowej Dębowiec- Osiek Jasielski, drogą dojazdową nr 680,

Działka zabudowana nieużytkowanymi budynkami i budowlami, oraz utwardzona nawierzchnią asfaltową i nawierzchnią żwirową, od strony wschodniej grunt częściowo porośnięty trawą i zakrzaczony Działka jest częściowo uzbrojona i częściowo ogrodzona, zniszczonym ogrodzeniem z siatki stalowej na słupkach stalowych osadzonych w betonie

1P- Tereny zabudowy technicznoprodukcyjnej 282 000 zł 2 820 zł Służebność gruntowa polegająca na przeprowadzeniu linii elektroenergetycznej, od transformatora znajdującego się na działce nr 958, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 653/3, 653/4, 653/6 wraz z prawem dostępu do transformatora, linii elektroenergetycznej celem dokonania niezbędnych prac remontowych, modemizacji, wymiany, konserwacji i likwidacji infrastruktury elektroenergetycznej

 

Do ceny wywoławczej zostanie doliczony należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.

Nieruchomości są wolne od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone innymi prawami rzeczowymi.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości:

  • dla działki nr 653/4 – 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych);
  • dla działki nr 958/1 – 28 200 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście złotych);

w takim terminie by wpłynęło, najpóźniej w dniu 08.04.2022 roku na konto Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim nr 29 8627 1024 2004 6001 0476 0006, oraz okazanie dowodu wpłaty.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium przetarg wygra, a zwrócone jeżeli nie wygra przetargu, wyłącznie na podany własny numer konta. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi wygrywający przetarg.

I przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi komisja przetargowa w dniu 12.04.2022 roku w budynku Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim w sali konferencyjnej (I piętro) o godz.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może być ono niższe niż 1% ceny wywoławczej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Przetarg ważny jest bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od wywoławczej o kwotę postąpienia.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Osiek Jasielski.

Niedotrzymanie terminu wpłaty osiągniętej w przetargu, oraz nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium zaliczonego na poczet nabycia.

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują:

  • dowód osobisty (w przypadku osoby fizycznej),
  • pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej),
  • aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu,
  • w przypadku nabywania nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim, do dokonywania czynności związanych z przetargiem wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu,
  • pełnomocnictwo notarialne (w przypadku pełnomocnika osoby prawnej), – zgodę właściwych organów statutowych na nabycie nieruchomości, – oryginalny dowód wpłaty wadium.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim 38-223 Osiek Jasielski 112, tel. 134420005.

https://osiekjasielski.biuletyn.net/?bip=2&cid=387&id=1958

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.51 ha
Województwo: podkarpackie
Powiat: jasielski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6912 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,00 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 12 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6911 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6607 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,31 ha

Powiat: przemyski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6579 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,79 ha

Powiat: niżański

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-05-23

Dodano: 25 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6569 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,51 ha

Powiat: przeworski

Województwo: podkarpackie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6563 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 70,94 ha

Powiat: lubaczowski

Województwo: podkarpackie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu