Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-21
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 40.20 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5403 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 40,20 ha

Powiat:świecki
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 40,20 ha /użytek RIII,RIV,RV/ cena wywoławcza 1 262 250,oo PLN/ wadium 168 300,oo PLN do 20.04.2022/ termin licytacji 21.04.2022 godz. 09:00

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą

Piotr Pawelczyk

Kancelaria Komornicza, ul. Kopernika 5, Świecie, 86-100 Świecie

tel. 523312665 / fax. 523312665

Sygnatura: km 349/16 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Piotr Pawelczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-04-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy ul.Sądowa 12, 86-100 Świecie, pokój 25, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Jacek i Sylwia Warszawscy, położonej  ,Lipienica, 86-182 Świekatowo, dla której Sąd Rejonowy V Wydzial Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00055038/8.
Opis nieruchomości:
Niezabudowana działka rolna o numerze geodezyjnym 107 obręb geodezyjny nr 0009 Lipienica, o powierzchni 40,20 ha. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów w skład niniejszej działki wchodzą następujące grunty: RIIIb-3,59 ha, RIVa-17,57 ha, RIVb-5,69 ha, RV-11,88 ha, Lz-0,74 ha, N-0,73 ha. Dla terenu Lipienica nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świekatowo, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Świekatowie Nr XXX/143/09 z dnia 18-09-2009: działka nr 107 leży w strefie rolno – leśnej obszary produkcji rolnej z zabudową zagrodową z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej w ograniczonym zakresie oraz dopuszczeniem zalesień z dominująca funkcją rolniczą. W/w działka leży w granicach obszarów predysponowanych do lokalizacji elektrowni wiatrowych. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową o numerze geodezyjnym 80/1.

Suma oszacowania wynosi 1 683 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 262 250,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 168 300,00 zł. najpóżniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 15 10205011 0000 9902 0181 0092.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.

Komornik Sądowy

Piotr Pawelczyk

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/551600

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 40.20 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: świecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 21 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6010 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,11 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6008 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 1,02 ha

Powiat: mogileński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 10 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5959 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,58 ha

Powiat: inowrocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5936 dzierżawa jeziora pow. 6,33 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-14

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5920 dzierżawa gruntu rolnego pow. 17,26 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-26

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5919 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,62 ha

Powiat: brodnicki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu