Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-17
O godzinie: 09:30
Powierzchnia: 1.07 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5397 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,07 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 2,5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,07 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 68,oo PLN/rocznie/wadium 20,oo PLN do 14.03.2022/ termin przetargu 17.03.2022 godz. 09:30

Wójt Gminy Czarny Bór działając na podstawie uchwały Nr XVII/103/2008 Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Czarny Bór Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu na cele rolne na okres do dnia 31.12.2024 roku, który odbędzie się dnia 17 marca 2022 roku w sali nr 5 Urzędu Gminy ul. Główna 18 o godz. 09:30

Nazwa nieruchomości L. p. Położenie KW

1 2 Nieruchomość niezabudowana Obręb Czarny Bór SW1W/00022641/4

2

Numer działki Powierzchnia w ha

5/część

Cena wywoławcza Minimalne Wadium Okres Godzina stawki czynszu postąpienie dzierżawy Przetargu

5

1,0700 ha 1,02 dt żyta (RIVa- 0,49 ha; RIVb- 0,58 ha)

6 7 8 9

dnia 0,05 dt żyta 20,00 zł 31Do.12.2024r. 9:00

Stawka czynszu 1 ha użytku rolnego ustalona jest jako iloczyn powierzchni dzierżawy i 1q tyta. Minimalne postąpienie— nie mniejsze niż 0,05 q żyta (1q żyta= 61,48 zł według Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021r., poz. 951 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Czynsz dzierżawny płatny w gotówce, w II ratach rocznych do 15 marca i 15 września każdego roku. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. osobiste stawienie się na przetargu lub przedłożenie pełnomocnictwa, 2. przedłożenie dokumentu tożsamości, 3. wpłacenie wadium. Wadium należy wpłacić w gotówce w PLN na konto Gmina Czarny Bór Nr 67 8395 0001 0023 7158 2000 0006 w terminie do dnia 14 marca 2022r. i okazać dowód wpłaty w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze. Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego i ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy przez uczestnika, który wygrał przetarg. Pozostałym uczestnikom, przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 7 dni od dnia przetargu. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty posiadające jakiekolwiek zaległości wobec gminy. Wyklucza się z przetargu osobę. która w poprzednim przetargu na najem lub dzierżawę była wskazana jako najemca lub dzierżawca, a która nie zawarła umowy. Bliższych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego Urzędu Gminy w Czarnym Borze, telefonicznie nr 074-8450139 oraz na stronie internetowej www.bip.czamy-bor.pl Od dnia zawarcia umowy, oprócz czynszu, dzierżawca zobowiązany jest do uiszczania dodatkowo podatku do nieruchomości, naliczanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Okazanie granic nieruchomości może nastąpić na wniosek i koszt dzierżawcy. Wójtowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu. Czarny Bór, 11.02.2022r. Sporządziła: Agnieszka Poręba

 

 

https://bip.czarny-bor.pl/dokumenty/4764

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.07 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wałbrzyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6339 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,81 ha

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6338 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 383,10 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-13

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6319 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,38 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-03

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6317 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 24,79 ha

Powiat: złotoryjski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6315 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6298 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: lubiński

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu