Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-31
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 3.95 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5393 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,95 ha

Powiat:mrągowski

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,95 ha/ użytek PsIV/ czynsz wywoławczy 1975,oo PLN/rocznie/wadium brak/termin składania ofert 31.03.2022 godz. 09:00

OGŁOSZENIE – PRZETARG NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW

ROLNYCH NA CELE ROLNE

Zn.spr. ZG.2217.8.1.2022

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mrągowo z siedzibą w Mrągowie, ul. Warszawska 49, 11-700 Mrągowo tel. (46) 741-22-36, e-mail: mragowo@olsztyn.lasy.gov.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony pisemny ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych na cele rolnicze bez prawa zabudowy. Położenie gruntów rolnych według poniższego zestawienia:

Leśnictwo — Oddział –

Pododdział

Pakiet powiat gmina obręb ewidencyjny (numer obrębu) Numer

działki

Rodzaj użytku Klasa jakości gruntu Pow. w

ha

Nr księgi wieczystej czynsz wywoławczy za wskazaną powierzchnię za rok dzierżawy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kromnice- 1 Mrągowski

-Piecki

Brejdyny

(0003)

3066/1

(cz.)

Rola 0,4200 OLIM/OOOI 7382/4 305
Kromnice66-k-OO Mrągowski

-Piecki

Brejdyny

(0003)

3066/1

(cz.)

Pastwisko 0,1000 OLIM/OOOI 7382/4
omnice06-k-OO Mrągowski

-Piecki

Brejdyny (0003) 3066/1

(cz.)

Pastwisko 0,0900 OLIM/OOOI 7382/4
Kromnice72-c-oo 2 Mrągowski

-Mrągowo

Nowe

Bagienice (0017)

3072/1

(cz.)

Pastwisko 0,4600 Ks. wiecz.

OLIM/OOOI 7406/9

1670,03
Kromnice72-d-OO Mrągowski

Mrągowo

Nowe

Bagienice (0017)

3072/1 Rola 0,0500 Ks. wiecz.

OLIM/OOOI 7406/9

Kromnice72-f-oo Mrągowski

-Mrągowo

Nowe

Bagienice

(0017)

3072/1 Rola 2,0400 Ks. wiecz

OLIM/OOOI 7406/9

Kromnice72-11-00 Mrągowski

-Mrągowo

Nowe

Bagienice (0017)

3072/1 Rola 0,3300 Ks. wiecz

OLIM/OOOI 7406/9

Kromnice72-k-oo Mrągowski

-Mrągowo

Nowe

Bagienice (0017)

3072/1 Pastwisko 0,1500 Ks. wiecz

OLIM/OOOI

7406/9

Kromnice-

72-1-00

Mrągowski

-Mrągowo

Nowe

Bagienice (0017)

3072/1 Pastwisko 0,3100 Ks. wiecz

OLIM/OOOI

7406/9

Razem 3,9500 1975,03

Dla WIW nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste zamieszczone w zestawieniu powyżej – kolumna nr 9, które nie są obciążone hipoteką, jak również innymi ograniczeniami.

Organizator przetargu nie wymaga wpłacenia wadium.

Osoby uprawnione do kontaktu:

Leśniczy Leśnictwa Kromnice — Dawid Kaczmarek, tel. 600-946-962,

Podleśniczy Leśnictwa Kromnice — Andrzej Martyniuk, tel. 660 726 641, Specjalista ds. dzierżaw gruntów – Paweł Wiewiorra tel. (48) 531-120-211, e-mail:pawel.wiewiorra@olsztyn.lasy.gov.pl

Osoby zainteresowane przedmiotem dzierżawy mają możliwość oględzin, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Leśniczym Leśnictwa Kromnice lub Specjalistą ds. dzierżaw gruntów w dni robocze od 7:00 do 15:00

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę w formie pisemnej i w języku polskim (na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia) należy złożyć do 31.03.2022 r. do godz. 09:00 na adres:

Nadleśnictwo Mrągowo, ul. Warszawska49, 11-700 Mrągowo lub osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Mrągowo (sekretariat) z dopiskiem na kopercie:

„Oferta na dzierżawę gruntów rolnych w Nadleśnictwie Mrągowo. Nie otwierać przed 31.03.2022 r. godz. 9:20”.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę można złożyć na dzierżawę pakietów wymienionych w tabeli powyżej. Gruntów określonych w tabeli powyżej nie można dzielić (w tym gruntów zawartych w Pakietach)

Oferta nie odpowiadająca warunkom przetargu zostanie odrzucona.

Termin i miejsce otwarcia ofert:

31.03.2022 r. godz. 9:20 (posiedzenie jawne) siedziba Nadleśnictwa Mrągowo (świetlica).

Kryteria wyboru oferty:

Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty zawierające najwyższą wartość rocznego czynszu za dzierżawę danego gruntu.

Oferowana wartość netto czynszu rocznego dzierżawnego nie może być mniejsza od czynszu wywoławczego określonego w kol. 10 tabeli powyżej.

Jeżeli kilku oferentów zaoferowało za dzierżawę tego samego gruntu taki sam czynsz, Komisja przeprowadza dodatkowy przetarg ograniczony dla oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, zawiadamiając ich o terminie i miejscu złożenia dodatkowych ofert.

Z oferentem, który złoży na dzierżawę danego gruntu ofertę zgodną z warunkami przetargu i najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa dzierżawy, której wzór stanowi zał. nr 2 do Ogłoszenia.

Organizator przetargu Nadleśnictwo Mrągowo zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub unieważnienia bez podania przyczyny.

Organizator przetargu niezwłocznie powiadomi na piśmie każdego z uczestników przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty.

ZAŁĄCZNIKI:

  1. formularz ofertowy,
  2. wzór umowy dzierżawy,
  3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

https://mragowo.olsztyn.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/Xek88sfjbQNG/content/przetarg-na-dzierzawe-nieruchomosci-rolnych-w-lesnictwie-kromnice

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.95 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: mrągowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 8 lutego, 2024

O godzinie: 13:00

# 6497 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,80 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-02-15

Dodano: 23 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6478 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,85 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-01-26

Dodano: 11 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6467 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,54 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-02-23

Dodano: 14 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6437 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 92,89 ha

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-11-22

Dodano: 30 października, 2023

O godzinie: 11:00

# 6386 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,58 ha

Powiat: nowomiejski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-11-30

Dodano: 30 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6348 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 15,63 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu