Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-07
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 18.64 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5383 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,64 ha

Powiat:włodawski
Województwo:lubelskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 14 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 18,64 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy razem 6863,oo PLN/rocznie/wadium razem 687,oo PLN do 04.04.2022/termin przetargu 07.04.2022 godz. 10:00

Włodawa dn. 04.03.2022 r.

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU

 

Na podstawie art. 37 ust. 4 , 38 i 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 tj.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Burmistrz Włodawy

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych

pod uprawy polowe

nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Włodawa, położonych we Włodawie :

 

Lp. Nr działki

i obręb

Położenie Klasa gleboznawcza i powierzchnia Nr

KW

Okres dzierżawy Cena wywoławcza

w zł

1 22 cz.

obr. 2

ul. Sybiraków/Wspólna R-IV 1000 m2 LU1W/

00022724/1

do lat 3 41,00
2 22 cz.

obr. 2

ul. Sybiraków/Wspólna R-IV 2000 m2 LU1W/

00022724/1

do lat 3 82,00
3 22 cz.

obr. 2

ul. Sybiraków/Wspólna R-IV 1000 m2 LU1W/

00022724/1

do lat 3 41,00
4 83/3

obr. 2

W pobliżu ul. Lubelskiej R-V 10713 m2 LU1W/

00032368/0

do lat 3 396,38
5 176/4

obr. 2

Przy drodze do ul. Lubelskiej R-V 16000 m2 LU1W/

00022568/9

do lat 3 592,00
6 600

obr. 2

ul. Jasna R-V 713 m2

Ł-IV 1087 m2

LU1W/

00022568/9

do lat 3 41,40
7 14

obr. 2

ul. Lubelska R-V 41702 m2 LU1W/

00032368/0

do lat 3 1542,97
8 313 cz.

obr. 2

ul. Chełmska R-V 50885 m2 LU1W/

00022568/9

do lat 3 1882,74
9 2015/2

obr. 1

ul. Kupały R-V 3794 m2

R-VI 3379 m2

LU1W/

00022724/1

do lat 3 265,40
10 836

obr. 2

ul. Okunińska R-IV 1262 m2 LU1W/

00022568/9

do lat 3 51,74
11 51 cz.

obr. 1

ul. Żołnierzy WiN R-V 13000 m2 LU1W/

00022724/1

do lat 3 481,00
12 260

obr. 2

Przy drodze czołgowej R-V 5131 m2

R-VI 22789 m2

LU1W/

00032368/0

do lat 3 977,20
13 83/6

obr. 2

W pobliżu ul. Lubelskiej R-V 3974 m2 LU1W/

00032368/0

do lat 3 147,04
14 83/8 W pobliżu ul. Lubelskiej R-V 8664 m2 LU1W/

00032368/0

do lat 3 320,57

\

    1. Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w formie przetargu przeznaczone są pod uprawy rolnicze.
    2. Dzierżawca nie może poddzierżawiać wydzierżawionych nieruchomości rolnych osobom trzecim.
    3. Wydzierżawiający nie jest zobowiązany do ukazania granic geodezyjnych.
    4. W przypadku stwierdzenia przez wydzierżawiającego niestosowania powyższych zaleceń przez dzierżawcę, umowa dzierżawna może być rozwiązana.

 

Nieruchomości są wolne od obciażeń i zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07.04.2022 r. (czwartek) godz. 1000 .

 

Miejsce przetargu – sala posiedzeń Urzędu Miejskiego we Włodawie
Al. J. Piłsudskiego 41, pokój nr 26.

 

W a d i u m w wysokości 10% ceny wywoławczej dla licytowanej działki może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić do dnia 04.04.2022 r. na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie, w Banku PEKAO S.A. I o. we Włodawie Nr 71 1240 2249 1111 0010 2932 7158.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg na dzierżawę, zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zakończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie .

Stawka czynszu osiągnięta w przetargu będzie stanowiła roczny wymiar czynszu dzierżawnego, nie obejmuje ona innych opłat zwiazanych z dzierżawą gruntów. Czynsz dzierżawny roczny należy uregulować w terminie do 30 czerwca danego roku.

Cenę osiągniętą w przetargu po odliczeniu wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie w Banku PEKAO S. A. I Oddział we Włodawie Nr 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235 w terminie określonym w umowie dzierżawnej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne.

Szczegółowe informacje w przedmiocie dzierżawy nieruchomości rolnych pod uprawy polowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41 pok. Nr 11 w godz. 730-1500 (poniedziałek – piątek), tel. /0-82/ 5721 444 wew. 31 lub 32.

https://umwlodawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=571&p1=szczegoly_zal&p2=503440

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 18.64 ha
Województwo: lubelskie
Powiat: włodawski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-09

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6653 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 7 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6605 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 45,29 ha

Powiat: włodawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-14

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6589 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,99 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 22 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6588 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,00 ha

Powiat: krasnostawski

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-24

Dodano: 19 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6567 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 70,95 ha

Powiat: rycki

Województwo: lubelskie

Przetarg kończy się: 2024-04-26

Dodano: 4 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6552 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,11 ha

Powiat: chełmski

Województwo: lubelskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu