Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-25
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 12.47 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5359 dzierżawa gruntu rolnego pow. 12,47 ha

Powiat:kamieński
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 10 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 12,47 ha/ użytek RIV,ŁIII/ czynsz wywoławczy razem 4458,oo PLN/rocznie/wadium razem 1150,oo PLN do 18.03.2022/termin przetargu 25.03.2022 godz. 10:00

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Burmistrz Wolina informuje, że ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości

Obręb Warnowo

  1. działka nr 14/1 o pow. 0,65 ha

sklasyfikowana jako RV – 0,06 ha, N – 0,59 ha

KW 1167

Wywoławczy czynsz dzierżawny 0,12 q pszenicy tj. 12,09 zł.

Wysokość wadium 50 zł.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 5 lat.

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym uchwałą Nr V/64/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26.02.2019 r. przedmiotowa działka leży na terenie lasów.

Niezabudowana, teren położony nad jeziorem Warnowskim, dotychczas użytkowana rolniczo.

Obręb Kołczewo

  1. działka nr 844 o pow. 0,5911 ha

sklasyfikowana jako ŁV – 0,5911 ha

KW SZ1K/00013155/0

Wywoławczy czynsz dzierżawy 0,1822 q pszenicy tj. 119,06 zł

Wysokość wadium 50 zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 5 lat.

Dla działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą Nr V/64/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26.02.2019 r. przedmiotowa działka leży w strefie usługowej.

Niezabudowana, użytkowana dotychczas na cele rolne.

Nieruchomość położona w kompleksie gruntów rolnych znajdujących się poza miejscowością Kołczewo, w sąsiedztwie lasu oraz w niedalekim sąsiedztwie jeziora Koprowo.

Obręb Chynowo

  1. działka nr 7/2 o pow. 1,72 ha

sklasyfikowana jako RIIIa – 0,38 ha, PsIV – 0,05 ha, LsIV – 0,20 ha, N – 1,09 ha

KW 6848

Wywoławczy czynsz dzierżawy 2,025 q pszenicy tj. 203,94 zł

Wysokość wadium 50 zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 5 lat.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XLII/427/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 5 października 2002r. działka nr 7/2 położona w obrębie geodezyjnym Chynowo gmina Wolin, oznaczona jest w planie symbolami: 8US z przeznaczeniem podstawowym pod usługi sportu i rekreacji, 10ZW z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń wysoką i niską urządzoną.

Nieruchomość niezabudowana, położona między jeziorem Koprowo a drogą biegnącą przez wieś, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, teren w części podmokły, wykorzystywana na cele rolne.

Obręb Domysłów

  1. działka nr 191 o pow. 0,86 ha

sklasyfikowana jako PsIV – 0,86 ha

KW SZ1K/00032411/2

Wywoławczy czynsz dzierżawy 2,15 q pszenicy tj. 216,53 zł

Wysokość wadium 100 zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 5 lat.

Dla działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym Uchwałą Nr V/64/19 Rady Miejskiej z dnia 26.02.2019 r. przedmiotowa działka leży w strefie mieszkaniowo-usługowej.

Działka położona w centralnej części miejscowości w sąsiedztwie boiska wiejskiego, wykorzystywana na cele rolne.

Obręb Mokrzyca Wielka

  1. działka nr 135/2 o pow. 0,3998 ha

sklasyfikowana jako RIIIa – 0,3998 ha,

KW 29650

Wywoławczy czynsz dzierżawy 1,999 q pszenicy tj. 201,32 zł

Wysokość wadium 100 zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 10 lat.

Nieruchomość nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą Nr V/64/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26.02.2019 r. przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym na cele rolne.

Nieruchomość niezabudowana, położona przy granicy torów kolejowych, wykorzystywana na cele rolne.

Obręb Kodrąb

  1. działka nr 150 o pow. 4,2057 ha

sklasyfikowana jako RIIIa – 0,0883 ha, RIIIb – 3,3228 ha, RIVb – 0,5152 ha, ŁII – 0,2794 ha

KW SZ1K/00017176/1

wywoławczy czynsz dzierżawny 20,09 q pszenicy tj. 2.023,26 zł

wysokość wadium 200 zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 10 lat.

Nieruchomość nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalonym Uchwałą Nr V/64/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26.02.2019 r. przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym na cele rolne.

Nieruchomość niezabudowana, działka położona w kompleksie gruntów rolnych, wykorzystywana na cele rolne.

Obręb Łuskowo

  1. część działki nr 121/1 o pow. 0,70 ha

sklasyfikowana jako RIVa – 0,70 ha,

KW SZ1K/00032525/4

wywoławczy czynsz dzierżawny 4,12 q pszenicy tj. 414,93 zł

wysokość wadium 200 zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 5 lat.

Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą nr V/64/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26.02.2019 r. ww. działka leży w strefie mieszkaniowo – usługowej.

Niezabudowana nieruchomość dotychczas wykorzystywana na cele rolnie, położona jest przy skrzyżowaniu drogi powiatowej Wolin – Międzywodzie i drogi do Łuskowa oznaczonej numerem działki 118/3.

Obręb 5 Wolin

  1. działka nr 67/3 o pow. 0,8905 ha

sklasyfikowana jako ŁIII – 0,8905 ha

KW 20031

wywoławczy czynsz dzierżawny 2,6715 q pszenicy tj. 269,05 zł

wysokość wadium 100 zł

  1. działka nr 73/1 o pow. 0,8692 ha

sklasyfikowana jako RIVa – 0,8692 ha

KW 20035

wywoławczy czynsz dzierżawny 3,4768 q pszenicy tj. 350,15 zł

wysokość wadium 100 zł

  1. działka nr 72/1 o pow. 1,6182 ha

sklasyfikowana jako RIVa – 1,6182 ha

KW 20027

wywoławczy czynsz dzierżawny 6,4728 q pszenicy tj. 651,88 zł

wysokość wadium 200 zł

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy w trybie przetargowym na cele rolne na okres do 5 lat.

Dla działek brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą nr V/64/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26.02.2019 r. działki leżą w strefie produkcyjno – usługowej.

Nieruchomości niezabudowane, użytkowana rolniczo, położona w kompleksie działek rolnych, położone w sąsiedztwie terenów po byłej ciepłowni oraz TOP BETON’u

Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2022 roku w Dworku Wolińskim przy ulicy Zamkowej 23a, o godzinie 10oo.

Postąpienie dla działek ujętych w ogłoszeniu wynosi 50,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu. Wadium można wpłacić przelewem na konto Urzędu nr 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej w dniu 18 marca 2022 roku.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie dla osoby, która przetarg wygra na poczet należnego czynszu ustalonego w drodze przetargu, w terminie płatności czynszu określonego w umowie dzierżawy. Dla pozostałych uczestników przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Dzierżawcę obciążać będą także koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy w tym podatek od nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami,

pok. nr 8, tel. 512 348 851.

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Gminy – gminawolin.pl zakładka dla inwestora-przetargi oraz bip.gminawolin.pl – zakładka Nieruchomości ogłoszenia o przetargach.

Wolin, dnia 18.02.2022 r

 

http://bip.gminawolin.pl/unzip/15432.dhtml

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 12.47 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: kamieński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 25 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6546 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,95 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-15

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6523 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 34,90 ha

Powiat: pyrzycki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-27

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6510 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,49 ha

Powiat: łobeski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 13 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6507 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,40 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 13 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6506 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,92 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-20

Dodano: 12 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6505 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 25,07 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu