Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-18
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 5.35 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5358 sprzedaż gruntu rolnego pow. 5,35 ha

Opis

Przetarg na sprzedaż zabudowanego gruntu rolnego/ pow. 5,35 ha/ użytek RIII,LsIV/cena wywoławcza 244260,oo PLN/wadium 24426,oo PLN do 17.03.2022/ termin składania ofert 18.03.2022 godz. 15:00

Syndyk Masy Upadłości – ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż po obniżonej cenie:

prawo własności nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Nowy Dwór gm. Nowe Miasto Lubawskie składającej się z działek nr 133/9, 133/10, 133/11 o łącznej pow. 5,35 ha opisanej w KW EL1N/00017484/0. Działka 133/9 o pow. 1,5721 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnymi i budynkiem gospodarczo-inwentarskim o łącznej pow. uż. 1.605 m². Działka 133/10 o pow. 0,0774 m² stanowi drogę wewnętrzną. Działka 133/11 o pow. 3,7005 ha jest niezabudowana użytek RIII, LsIV. Wartość nieruchomości oszacowana została na kwotę 542.800 zł syndyk sprzeda za cenę wywoławczą stanowiącą 45 % wartości według oszacowania tj. za kwotę 244.260,00 zł.

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości dostępny jest w biurze syndyka.

Składanie ofert:

Pisemne oferty na zakup nieruchomości, należy składać w terminie do dnia 18.03.2022r. do godziny 15.00 do Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki, ul. Kopernika 1/1, 10-510 Olsztyn – w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „oferta Nowy Dwór”. Notariusz sporządzi protokół wpływu ofert. Otwarcie ofert nastąpi w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Brewki w dniu 21.03.2021r. o godz. 09.50.

 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem.
  • Proponowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza).
  • Warunki zakupu z tym, że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 4 miesiące liczone od daty przyjęcia oferty.
  • Potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić przelewem na konto syndyka masy upadłości nr rachunku: 62 1160 2202 0000 0004 8539 1374

Syndyk zastrzega prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Syndyka w Olsztynie, ul. Kopernika 12/3 tel. 89 527-07-15

http://www.syndykolsztyn.pl/index.php/sprzedaz/zabudowana-nieruchomosc-rolna-nowy-dwor

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.35 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: nowomiejski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-18

Dodano: 3 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6638 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 28,93 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-08-29

Dodano: 28 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6631 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 15,63 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6624 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,15 ha

Powiat: szczycieński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 13 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6613 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,68 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-25

Dodano: 11 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6609 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,33 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6608 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,30 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu