Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-29
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.98 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5356 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,98 ha

Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,98 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 849,oo PLN/rocznie/wadium 100,oo PLN do 24.03.2022/termin przetargu 29.03.2022 godz. 10:00

2022-02-21 – BG.6845.14.2022.MM – I przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy działek nr 183/1,180/13,183/3, 198, w miejscowości Branice

Branice, dnia 21.02.2022 r.

 

BG.6845.14.2022.MM

O G Ł O S Z E N I E

 

Zastępca Wójta Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz. 1899) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy:

 

Oznaczenie
(nr działki ) i KW
Pow. i położenie Przeznaczenie
w planie (P)/studium (S)
Termin przetargu Cena
wywoławcza do  przetargu
Wadium
/zł/
i termin wpłaty
uwagi
Działki nr 183/1,180/13,183/3, 198

KW nr OP1G/00030004/4

0,9814 ha

Branice

(S) obszary rolne 29.03.2022 r

godz. 10:00

849,23 zł

czynsz roczny podlega zwolnieniu z podatku VAT

100,00 zł

wpłata do 24.03.2022 r

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat.

Opis: Grunt rolny z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze o klasoużytkach RIIIa i RIVa  kształt działek mało korzystny, usytuowane wokół polderu, dojazd drogą gruntową. Duże prawdopodobieństwo zalania upraw.

Przetarg w sprawie ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w ww. terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice, nie podpisanie umowy powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

 

 

 

https://bip.branice.pl/4464/2022-02-21-bg6845142022mm-i-przetarg-ustny-nieograniczony-w-sprawie-dzierzawy-dzialek-nr-1831180131833-198-w-miejscowosci-branice.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.98 ha
Województwo: opolskie
Powiat: głubczycki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 18 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6615 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,36 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2024-04-29

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 08:00

# 6561 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,10 ha

Powiat: krapkowicki

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-29

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6262 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,64 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-08-31

Dodano: 17 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6261 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-05-12

Dodano: 8 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6150 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,97 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2023-04-20

Dodano: 23 marca, 2023

O godzinie: 15:00

# 6136 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 467,27 ha

Powiat: głubczycki

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu