Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-25
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.58 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5317 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,58 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,58 ha/ użytek ŁIV/ czynsz wywoławczy 199,oo PLN/rocznie/wadium 20,oo PLN do 21.03.2022/termin przetargu 25.03.2022 godz. 10:00

Burmistrz Wielenia

64-730 Wieleń

 1. Kościuszki 34

ogłasza

pierwszyprzetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej(rolnej) położonej w miejscowości Nowe Dwory, stanowiącej własność Gminy Wieleń

     Działka nr 147/5 część o pow. 1,5800 ha

(łąki trwałe ŁIV-1,5800 ha) KW PO2T/00030964/8

Wywoławcza stawka czynszu 3,176 q żyta, Wadium 20,00 zł;

1.Przetarg odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 1000 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Wieleniu.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości podanej przy działce.
 2. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wieleniu Nr 97 1020 4027 0000 1102 1281 5439 Bank PKO BP S.A., nie później niż 3 dni przed dniem przetargu tj. do 21 marca 2022 r. (włącznie).
 3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom zwraca się po zakończeniu przetargu.
 4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
 5. Cena wywoławcza wyrażona jest w q żyta za ha gruntu rolnego, postąpienie przetargowe ustalają uczestnicy przetargu. Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.
 6. Osoby biorące udział w przetargu powinny posiadać: dowód osobisty lub paszport, dowód wpłaty wadium, pełnomocnictwo lub inne dokumenty wskazujące umocowanie do reprezentacji podmiotu przystępującego do przetargu.
 7. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, zamknięciu przetargu z zastrzeżeniem ust. 9, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wpłacającego.
 8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet opłat wynikających z zawartej umowy. W przypadku uchylenia się strony, która wygrała przetarg od zawarcia umowy w terminie i miejscu ustalonym w zawiadomieniu, wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem stosunków zobowiązanych.
 10. Nieruchomość dzierżawiona jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu o wypisy z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Dzierżawca nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Wydzierżawiającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzajów użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni dzierżawionej nieruchomości, jeżeli po dzierżawie geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Dzierżawcy.
 11. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 12. Szczegółowych informacji uzyskać można w tut. Urzędzie, II piętro, pokój nr 27 lub telefonicznie 67 2531530).

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniach o 22 lutego 2022 roku  do 25 marca 2022 roku. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.wielen.pl. Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie monitorurzedowy.pl. i na tablicy ogłoszeń wsi Nowe Dwory.

 

Burmistrz

mgr Elżbieta Rybarczyk

 

 

 

http://www.bip.wielen.pl/a,19135,ogloszenie-o-pierwszym-przeatrgu-ustnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-dzialki-nr-1457-czesc-pol-w-now.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.58 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5928 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,95 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu