Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-18
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 5.20 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5311 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,20 ha

Powiat:kamieński
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 3 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 5,20 ha/ użytek PsIII,ŁIII/ czynsz wywoławczy razem 1067,oo PLN/rocznie/wadium razem 450,oo PLN do 11.03.2022/termin przetargu 18.03.2022 godz. 10:00

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własn z przeznaczeniem na cele rolne

Obręb Kodrąb

  1. działka nr 79 0 pow. 1,4208 ha sklasyfikowana jako Pslll — 1,4208 ha

KW szłW00017176/1 wywoławczy czynsz dzierżawny 4,2624 q pszenicy tj. 429,27 zł wysokośé wadium 200 zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 10 lat.

Nieruchomość nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodar ania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą Nr V/64/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26.02.2019 r. przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym na cele rolne. Nieruchomość niezabudowana, położona na obrzeżach wsi. Działka jest porośnięta trawą. Droga do nieruchomości jest drogą polną.

  1. działka nr 144 0 pow. 1,7631 ha sklasyfikowana jako LIII — 1,7631 ha KW szłW00017176/1

Wywoławczy czynsz dzierżawy 5,2893 q pszenicy tj. 532,69 zł Wysokość wadium 200 zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 10 lat.

Dla działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą Nr V/64/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26.02.2019 r. przedmiotowa działka ležy w strefie usługowej.

Działka położona w kompleksie użytków rolnych, wykorzystywana na cele rolne.

Obręb Domysłów

  1. działka nr 205 0 pow. 2,02 ha sklasyfikowana jako RVIz — 0,80 ha, LVI 0,21 ha, PsIV 1,01 ha KW szłW00007511/9

Wywoławczy czynsz dzierżawy 1,035 q pszenicy tj. 104,23 zł Wysokość wadium 50 zł

Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres do 5 lat.

Nieruchomość nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą nr V/64/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26.02.2019 r. przedmiotowa działka leży na terenie rolnym.

Działka niezabudowana, położona w pobliżu Jeziora Domysłowskiego, wykorzystywana na cele rolne.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2022 roku w Dworku Wolińskim przy ulicy Zamkowej 23a, o godzinie 1000.

Postąpienie dla działek ujętych w ogłoszeniu wynosi 50,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu. Wadium można wpłacić przelewem na konto Urzędu nr 67 9393 0000 0000 0156 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej w dniu 11 marca 2022 roku.

Wpłacone wadium zaliczone zostanie dla osoby, która przetarg „ygra na poczet należnego czynszu ustalonego w drodze przetargu, w terminie płatności czynszu określonego w umowie dzierżawy. Dla pozostałych uczestników przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Dzierżawcę obciążać będą także koszty utrzymania przedmiotu dzierżawy w tym podatek od nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg        uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 8, tel. 512 348 851.

Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Gminy — gminawolin.pl zakładka dla inwestora-przetargi oraz bip.gminawolin.pl – zakładka Nieruchomości ogłoszenia o przetargach.

Wolin, dnia 16.02.2022 r

http://bip.wolin.pl/unzip/15416.dhtml

 

Szczegóły

Powierzchnia: 5.20 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: kamieński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-14

Dodano: 2 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6572 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,44 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 29 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:30

# 6571 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,20 ha

Powiat: świdwiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6564 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,54 ha

Powiat: koszaliński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 25 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6546 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,95 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-15

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6523 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 34,90 ha

Powiat: pyrzycki

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu