Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-17
O godzinie: 14:00
Powierzchnia: 14.91 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5308 sprzedaż gruntu rolno-leśnego pow. 14,91 ha

Powiat:kielecki
Województwo:świętokrzyskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolno-leśnego/ pow. 14,91 ha/ użytek LsIV,RV/cena wywoławcza 317470,oo PLN/wadium 31747,oo PLN do 16.03.2022/ termin przetargu 17.03.2022 godz. 14:00

RSP. 10/02/2022
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Działając na podstawie Uchwały nr 63/2021 z dnia 03.12.2021 r. Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie – Likwidator Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Likwidacji w Rakowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej będącej własnością Spółdzielni położonej na terenie Gminy Raków, pow. Kielecki, woj Świętokrzyskie obręb Dębno, KW I1L/0000185309/3,
Działka nr 513 o pow. 14,919 ha wg. wypisu z rejestru gruntów: LsV-0,256 ha, Lzr-RVI- 0,5454 ha, Lzr-RVI- 3,2852 ha, ŁV- 1,9506 ha. PsV- 0,1866 ha, RV- 8,6952 ha , W MPZP Gminy Raków oznaczona symbolem – ZL. l – tereny lasów.
Za kwotę: wartość gruntu 185940 zł. wartość drzewostanu 131530 zł.
Razem, cena wywoławcza 317470 zł
1. W przetargu w/w działki mogą brać udział osoby fizyczne i prawne
2. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów i
budynków Starostwa Powiatowego w Kielcach.
3. Przetarg odbędzie się dnia 17. 03. 2022 r. w biurze Spółdzielni pod adresem 28-
200 Staszów, ul. Wschodnia blok 8 m. 2 (parter) o godzinie 14oo.
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10%
ceny wywoławczej na konto Spółdzielni nr 17 9431 0005 2001 0010 5691 0001 do
dnia 16. 03. 2022 r. podając numer działki i obręb z dopiskiem – wadium.
5 Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć Komisji Przetargowej dokument tożsamości, lub odpis z Kraj. Rej. Sądowego-w przypadku osób prawnych
6. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej
jedno postąpienie o l % . powyżej ceny wywoławczej .
7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest, że Nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów
nie skorzysta z przysługującego Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy
Państwa prawa pierwokupu tego gruntu (art. 37a ust. l ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach)
8. Osoba nabywająca działkę na własność winna wpłacić wylicytowaną cenę nieruchomości pomniejszoną o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej
9. Niewpłacenie wymienionej kwoty powoduje przepadek wadium.

10. Zwrot wadium osobom, które nie wygrały przetargu nastąpi po jego
zakończeniu najpóźniej w terminie trzech dni licząc od dnia zamknięcia przetargu na
konto wpłacającego.
11. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
a) Żaden z uczestników przetargu ustnego nie zgłosi postąpienia ponad cenę
wywoławczą
b) Uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia Umowy.
12 . Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem stosownego uzasadnienia.
Dodatkowych informacji na temat przetargu można uzyskać telefonicznie
pod nr 60*****82, lub 66*****27
Raków dnia 14. 02. 2022 r. Likwidator

 

https://www.olx.pl/d/oferta/dzialka-rolno-lesna-w-rakowie-CID3-IDNTeAt.html#3da22070da

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 14.91 ha
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: kielecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-16

Dodano: 8 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 5866 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,67 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-09-12

Dodano: 7 lipca, 2022

O godzinie: 14:00

# 5805 sprzedaż gruntu rolnego pow. 66,38 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-09-12

Dodano: 7 lipca, 2022

O godzinie: 14:00

# 5804 sprzedaż gruntu rolnego pow. 58,97 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-07-18

Dodano: 30 czerwca, 2022

O godzinie: 10:30

# 5789 dzierżawa gruntu rolnego pow. 12,37 ha

Powiat: konecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-07-19

Dodano: 10 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5761 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 21,96 ha

Powiat: staszowski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 9 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5755 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 41,18 ha

Powiat: staszowski

Województwo: świętokrzyskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu