Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-04-01
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 17.13 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5298 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 17,13 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 17,12 ha /użytek RIV,RV/ cena wywoławcza 354 750,oo PLN/ wadium 47 300,oo PLN do 31.03.2022/ termin licytacji 01.04.2022 godz. 09:00

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie

Monika Sawicka-Kostiuczuk

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Warszawy 11, Choszczno,  73-200 Choszczno

tel. 691743322 / fax. 957174050

Sygnatura: Km 1395/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie z siedzibą przy Wolności 14, 73-200 Choszczno, pokój 3,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Andrzej Madej położonej przy ul. ,Jaglisko Bierzwnik,  73-240 Jaglisko, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wolności 14, Choszczno, 73-200 Choszczno)  prowadzi księgę wieczystą o numerze Sz1C/00014105/4.
Opis nieruchomości:
prawa własności nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze 65/8, położoną w miejscowości Jaglisko, Gmina Bierzwnik, o obszarze 17,1300 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Sz1C/00014105/4. Prawo własności ma Andrzej Madej. Nieruchomość: „tereny rolne, orne”. Bonitacja gruntu: – grunty orne RIVa 3.3400 ha, – grunty orne RIVb 7.2500 ha, – grunty orne RV 5.7500 ha, – grunty orne RVI 0.7700 ha, – nieużytki N 0.0200 ha.

Suma oszacowania wynosi 473 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 354 750,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO II O. w Szczecinie 69 1240 3927 1111 0010 4770 4762.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wolności 14, Choszczno, 73-200  Choszczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Monika Sawicka-Kostiuczuk

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/550064

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 17.13 ha
Województwo: zachodniopomorskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-20

Dodano: 17 listopada, 2022

O godzinie: 09:00

# 6006 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 6 października, 2022

O godzinie: 12:00

# 5952 sprzedaż gruntu rolnego pow. 12,50 ha

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-10-18

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 10:45

# 5949 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,21 ha

Powiat: koszaliński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-29

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5925 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 13,15 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-23

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5917 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,09 ha

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2022-09-09

Dodano: 26 sierpnia, 2022

O godzinie: 13:00

# 5893 dzierżawa gruntu rolnego (wyspa) pow. 560,57 ha

Powiat: świnoujście

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu