Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-31
O godzinie: 13:45
Powierzchnia: 38.03 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5295 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 38,03 ha

Powiat:kozienicki
Województwo:mazowieckie

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 38,03 ha /użytek RIII,RIV/ cena wywoławcza 3 367 838,oo PLN/ wadium 505 175 ,oo PLN do 30.03.2022/ termin licytacji 31.03.2022 godz. 13:15

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie

Agnieszka Kuźnicka

Kancelaria Komornicza, Dobra 3, Garwolin,  08-400 Garwolin

tel. 25 7516919 / fax. 25 7516919

Sygnatura: GKm 103/19

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Agnieszka Kuźnicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-03-2022 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Garwolinie z siedzibą przy Aleja Legionów 46, 08-400 Garwolin,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Łukasz Gontarz położonej przy  ,Sobienie Jeziory,26-903 Głowaczów,  08-443 Sobienie Jeziory Głowaczów, dla której  (adres: ul.  /08-400, Garwolin, 08-400 Garwolin) prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1G/00072365/0,RA1K/00033811/6, RA1K/00063399/0.
Opis nieruchomości:
– stanowiącej działkę nr ewidencyjny 53 o pow. 0,47 ha należącej do dłużnika: Łukasz Gontarz położonej: 08-443 Sobienie-Jeziory, ul. Stary Zambrzyków, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SI1G/00072365/0, – stanowiącej działki nr ewidencyjny 251, 249 i 250 o powierzchni 27,0371 ha należącej do dłużnika: Łukasz Gontarz położonej: 26-903 Głowaczów, Leżenice, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1K/00033811/6; – stanowiącej działki nr ewidencyjny 242, 243/1 o powierzchni 10,6000 ha należącej do dłużnika: Łukasz Gontarz położonej: 26-903 Głowaczów, Leżenice, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW RA1K/00063399/0. Postanowieniem z dnia 15.02.2021r. (zmienione dnia 31.05.2021r.) sygn. akt I Co 7/21 Sąd Okręgowy w Siedlcach wydał Zarządzenie w trybie art. 926§1 kpc o połączeniu egzekucji prowadzonych w stosunku do nieruchomości objętych KW SI1G/00072365/0, RA1K/00033811/6, RA1K/00063399/0 i nakazał prowadzenie dalszej egzekucji z przedmiotowych nieruchomości Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Agnieszce Kuźnickiej Kancelaria Komornicza nr IV.

Suma oszacowania wynosi 5 051 757,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 367 838,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 505 175,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Siedlcach 20 1020 4476 0000 8002 0269 1301.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Aleja Legionów 46, Garwolin, 08-400  Garwolin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Agnieszka Kuźnicka

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/550416

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 38.03 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: kozienicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-25

Dodano: 25 listopada, 2022

O godzinie: 09:30

# 6015 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 8,37 ha

Powiat: siedlecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-12-21

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 14:00

# 6011 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: żyrardowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5951 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,05 ha

Powiat: przysuski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 14 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5921 dzierżawa gruntu rolnego pow. 13,17 ha

Powiat: radomski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-16

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5863 dzierżawa gruntu rolnego pow. 43,91 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 15:00

# 5860 sprzedaż gruntu rolnego pow. 171,39 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu