Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-24
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 16.42 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5294 dzierżawa gruntu rolnego pow. 16,42 ha

Powiat:radomski
Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 10 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 16,42 ha/ użytek RIV,RV,RVI/ czynsz wywoławczy razem 2131,oo PLN/rocznie/wadium razem 378,oo PLN do 21.03.2022/termin przetargu 24.03.2022 godz. 10:00

Wójt Gminy Wierzbica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w niezabudowanych nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Wierzbica

 

L.p. Położenie

Nr działki

KW

Pow. działki w ha

Roczna cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego Kwota wadium Okres dzierżawy
1. Wierzbica

działka nr 1420/8

RA1S/00023914/2

Pow. 0,98 ha

(R V – 0,7718 ha

R VI – 0,2082 ha)

98,00 zł 15,00 zł 5 lat
2. Wierzbica

działka nr 1420/10

RA1S/00023914/2

Pow. 0,84 ha

(R IVb – 0,8400 ha)

84,00 zł 13,00 zł
3. Wierzbica

działka nr 1420/12

RA1S/00023914/2

Pow. 2,5080 ha

(R V – 1,3959 ha

R VI – 1,1121 ha)

250,80 zł 38,00 zł
4. Wierzbica

działka nr 1420/15

RA1S/00023914/2

Pow. 0,42 ha

(R V – 0,1986 ha

R VI – 0,2214 ha)

42,00 zł 7,00 zł
5. Wierzbica

działka nr 1420/16

RA1S/00023914/2

Pow. 3,58 ha

(R V – 2,6916 ha

R VI – 0,8884 ha)

358,00 zł 55,00 zł
6. Wierzbica

działka nr 1420/17

RA1S/00023914/2

Pow. 3,34 ha

(R V – 2,6160 ha

R VI – 0,7240 ha)

334,00 zł 50,00
7. Wierzbica

działka nr 1420/18

RA1S/00023914/2

Pow. 2,6 ha

(R V – 1,6408 ha

R VI – 0,9592 ha)

713,00 zł 100,00 zł
Wierzbica

działka nr 1420/19

RA1S/00023914/2

Pow. 2,25 ha

(R V – 1,6826 ha

R VI – 0,5674 ha)

Wierzbica

działka nr 1420/20

RA1S/00023914/2

Pow. 2,28 ha

(R V – 0,7643 ha

R VI – 1,5157 ha)

8. Wierzbica

działka nr 1420/21

RA1S/00023914/2

Pow. 0,62 ha

(R V – 0,1871 ha

R VI – 0,4329 ha)

71,00 zł 10,00 zł
Wierzbica

działka nr 1420/22

RA1S/00023914/2

Pow. 0,09 ha

(R V – 0,0463 ha

R VI – 0,0437 ha)

9. Rzeczków

działka nr 168/3

RA1S/00017743/7

Pow. 1,0677 ha

(R V – 0,4000 ha

R IVa – 0,3541 ha

R VI – 0,1952 ha

R IVb – 0,1184 ha)

106,77 zł 15,00 zł
10. Rzeczków

działka nr 168/5

RA1S/00017743/7

Pow. 0,7416 ha

(R V – 0,6804 ha

R IVb – 0,0612 ha)

74,16 zł 10,00 zł

 

Wyżej wymienione nieruchomości zostały ujęte w wykazie nieruchomości, który zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 14.12.2021r. do 03.01.2022., na stronie internetowej Urzędu oraz w dzienniku internetowym.

Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres 5 lat.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium (w kwocie podanej przy każdej nieruchomości)na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 21.03.2022 r. z podaniem numeru działki lub numeru pozycji przetargowej.
    Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu.
  2. Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:

– zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

  1. Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium.
  2. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
  3. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
  4. Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzbica.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.

Przetarg odbędzie się 24.03.2022 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 22, tel. 48 6183638, w godzinach urzędowania.

Wierzbica 2022-02-17

http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=123

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 16.42 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: radomski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-25

Dodano: 25 listopada, 2022

O godzinie: 09:30

# 6015 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 8,37 ha

Powiat: siedlecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-12-21

Dodano: 23 listopada, 2022

O godzinie: 14:00

# 6011 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: żyrardowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5951 dzierżawa gruntu rolnego pow. 11,05 ha

Powiat: przysuski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 14 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5921 dzierżawa gruntu rolnego pow. 13,17 ha

Powiat: radomski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-16

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5863 dzierżawa gruntu rolnego pow. 43,91 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2022-08-24

Dodano: 3 sierpnia, 2022

O godzinie: 15:00

# 5860 sprzedaż gruntu rolnego pow. 171,39 ha

Powiat: mławski

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu