Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-23
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 1.09 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5291 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,09 ha

Powiat:wałecki
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 7 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 1,09 ha/ użytek RVI/ czynsz wywoławczy 283,oo PLN/rocznie/wadium brak/termin przetargu 23.02.2022 godz. 09:00

OGŁOSZENIE – przetarg  na najem nieruchomości stanowiącej własność SP w zarządzie Nadleśnictwa Płytnica.

Zn.spr.: ZG.2217.6.2022.MW

 

                                                        Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne

                                                                 Lasy Państwowe    Nadleśnictwo Płytnica

                                                                              z siedzibą w Nowej Szwecji

                                                                              Nowa Szwecja 6,   78-600 Wałcz

tel.(067) 250 02 00

                                                              NIP  765 – 000- 79 – 09,  e-mail : plytnica@pila.lasy.gov.pl

na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1275), § 22 pkt. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe

                                                                 OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

                       na najem nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Płytnica.

 1. TERMIN  I  MIEJSCE  PRZETARGU
 • Otwarcie przetargu ustnego nieograniczonego nastąpi w dniu 23.02.2022r. o godz. 900w sali narad w siedzibie Nadleśnictwa Płytnica.
 • Przetarg jest ważny bez względu na ilość uczestników.
 1. OPIS I POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
Lp Leśnictwo Oddz. Działka ewidencyjna Obręb ewidencyjny Obręb leśny Gmina Rodz. Pow. ogółem w ha Pow. do wynajęcia w ha
1 Głowaczewo 431 d 8058/3 Czechyń Płytnica Wałcz R VI 0,5300 0,5300
2 Czechyń 490 p 8337/2 Witankowo Płytnica Wałcz R V 0,0748 0,0748
3 Bukowa Góra 575 d 8334/2 Tarnowo Płytnica Szydłowo R VI 0,1100 0,1100
4 Struga 491 d 8206/4 Płytnica Płytnica Tarnówka R VI 0,1728 0,1728
5 Struga 521 n 8223/19 Płytnica Płytnica Tarnówka R VI 0,0500 0,0500
6 Struga 521 o 8223/19 Płytnica Płytnica Tarnówka R VI 0,0600 0,0600
7 Struga 521 t 8223/3 Płytnica Płytnica Tarnówka R VI 0,1500 0,1000
 1. STAWKA  WYWOŁAWCZA
 • Wywoławcza stawka czynszu rocznego wynosi:
 • 280 zł/1 ha za dzierżawę gruntów rolnych V kl.
 • 260 zł/1 ha za dzierżawę gruntów rolnych VI kl. 
 • Minimalne postąpienie– 10,00 zł
 1. WARUNKI  UDZIAŁU W  PRZETARGU
 • Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wpisani do odpowiedniego rejestru lub ewidencji i nie mający zadłużenia
  w Nadleśnictwie Płytnica z siedzibą w Nowej Szwecji.
 • Pełnomocnicy osób fizycznych uczestniczący w przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej bezpośrednio przed wywołaniem przetargu potwierdzonego pełnomocnictwa. Osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych zobowiązane są do przedłożenia komisji przetargowej potwierdzonego notarialnie pełnomocnictwa, chyba, że uprawnienia do działania
 • w imieniu osób prawnych wynikają z wypisu z właściwego rejestru.
 • Uczestnik przetargu winien legitymować się dowodem tożsamości.
 • Po otwarciu przetargu uczestnik składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przetargu.
 1. ZAKOŃCZENIE PRZETARGU
 • Wygrywa uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę, która będzie wyższa od ceny wywoławczej.
 • Wynik przetargu zostanie opublikowany na stronie internetowej nadleśnictwa.
 1. INFORMACJE  DODATKOWE
 • REGULAMIN PRZETARGU – do pobrania poniżej.
 • OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PRZETARGU – do pobrania poniżej.
 • Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Warunki dzierżawy zawiera projekt umowy – do pobrania poniżej.
 • Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
 • Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie nadleśnictwa Dział Gospodarki Leśnej
  lub telefonicznie pod tel. 067 250 02 09, 532 512 114 (Małgorzata Więckowska).

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-plytnica/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.09 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: wałecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-07

Dodano: 9 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6290 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 35,00 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-07-26

Dodano: 16 lipca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6259 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,86 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-09-22

Dodano: 14 lipca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6252 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 21,36 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-28

Dodano: 20 czerwca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6223 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,51 ha

Powiat: goleniowski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-28

Dodano: 18 czerwca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6219 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,78 ha

Powiat: wałecki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2023-06-29

Dodano: 29 maja, 2023

O godzinie: 12:00

# 6203 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,91 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu