Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-25
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.07 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5282 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,07 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,07 ha/ użytek R/ czynsz wywoławczy 1195,oo PLN/rocznie/wadium 120,oo do 22.02.2022/termin przetargu 25.02.2022 godz. 10:00

Burmistrz Zbąszynia

ogłasza

 

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres 3 lat, nieruchomości niezabudowanej, o powierzchni 2,07 ha, położonej w obrębie Perzyny przeznaczonej na cele rolne i oznaczonej numerem geodezyjnym 363,

zapisanej w Księdze wieczystej nr PO1N/00028762/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXII/222/12 z dnia 06.07.2012r. – w którym oznaczona została symbolem ZP, UT, US- tereny zieleni urządzonej, usługi turystyki, sportu i rekreacji.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2022r. o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu przy ul. Porucznika Żwirki 1.
 2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi: 630,00zł/ha,(RIV) oraz 380,00zł/ha (RV), co daje łącznie kwotę 1195,00zł/rok (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt pięć 00/100 złotych).

III. Wadium w wysokości 119,50 zł należy wpłacić na konto Santander Bank Polska S.A. nr 38 1090 1388 0000 0001 4698 9067 do dnia 22 lutego 2022r.. Wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

 

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 12,00zł.

 

 1. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać przy sobie:
  1. dokument tożsamości,
  2. dowód wpłaty wadium,
  3. oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy, wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika.

 

 1. Burmistrz Zbąszynia zawiadomi ustalonego w przetargu Dzierżawcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy, która zostanie spisana w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na dzierżawę nieruchomości. Nie stawienie się uczestnika, który wygrał przetarg w określonym dniu w Urzędzie Miejskim w celu podpisania umowy spowoduje przepadek wadium.

 

VII. Burmistrz Zbąszynia zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

VIII. Inne szczegółowe informacje i wyjaśnienia udzielane są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu – Referat Ochrony Środowiska, Planowania przestrzennego i Nieruchomości (parter, pokój nr 2) lub telefonicznie pod numerem 068 – 38- 66-009 wew. 302.

 

Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został również na internetowej stronie Urzędu Miejskiego www.bip.zbaszyn.pl

 

 

Zbąszyń, 8 luty 2022r.

http://bip.zbaszyn.pl/a,28360,przetarg-ustny-nieograniczony-na-dzierzawe-na-okres-3-lat-nieruchomosci-niezabudowanej-o-powierzchni.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.07 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: nowotomyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-12-02

Dodano: 2 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5985 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 31,2 ha

Powiat: słupecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu