Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-11
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.93 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5270 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,93 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,93 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 466,oo PLN/rocznie/wadium 47,oo PLN do 07.03.2022/termin przetargu 11.03.2022 godz. 10:00

Burmistrz Polanowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na cele rolne działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 24 o pow. 0,9322 ha (R IIIb-0,1139 ha, RIVa-0,8183 ha), położonej w obrębie ewidencyjnym Jacinki.

Dzierżawa zawarta będzie na okres 3 lat.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego rocznie wynosi 466,10 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 11 marca 2022 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Nr 11 Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego, tj. 46,61 złotych należy wpłacić na konto Urzędu: Bank Spółdzielczy Sławno Oddział w Polanowie Nr 19 9317 1038 3900 0996 2000 0039, najpóźniej do dnia 07 marca 2022 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Polanowie.

Wpłata wadium powinna brzmieć „wadium na dzierżawę działki nr 24 obr. Jacinki”.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od podpisania protokołu z przetargu  lub zawarcia umowy dzierżawy przez osobę, która wygrała przetarg.

Osoba biorąca udział w przetargu powinna okazać się na przetargu dowodem wpłaty wadium oraz dowodem tożsamości.

Więcej informacji można uzyskać w Referacie Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pok. Nr 13, tel.(094) 3480-391.

Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Polanowie, w sołectwie Jacinki oraz opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Polanów.

https://bip.polanow.pl/zamowienia-publiczne/3/325/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.93 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: koszaliński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-05

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6597 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 31,25 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-14

Dodano: 2 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6572 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,44 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 29 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:30

# 6571 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,20 ha

Powiat: świdwiński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6564 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,54 ha

Powiat: koszaliński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 25 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6546 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,95 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu