Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-28
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.56 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5268 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,56 ha

Powiat:tarnowski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,56 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 90,oo PLN/rocznie/wadium 10,oo PLN do 21.02.2022/termin przetargu 28.02.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1490) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Gminy Skrzyszów.

 

L.p. Nr działki Powierzchnia

działki

Nr księgi

wieczystej

Położenie Opis Oznaczenie

z MPZP

Termin przetargu Cena dzierżawy

(wywoławcza)

Wysokość wadium
1.  

1018

 

0.56 ha TR1T/00068494/9 Łękawica RIIIA 1RMZ 28.02.2022

godzina 10:00

90 zł

brutto

10 zł

 

  • Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach:
  1. Za pierwsze półrocze w terminie do 15 marca
  2. Za drugie półrocze w terminie do 1 września
  • Czynsz będzie rewaloryzowany o roczny dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
  • Działka nr 1018 położona w obrębie Łękawica nie jest niezabudowana. Działki charakteryzują się prostokątnym, wydłużonym kształtem, o wymiarach w przybliżeniu 55m x 100m. Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skrzyszów działki położone są w terenie oznaczonym symbolem 1RMZ, stanowiącym teren rolniczy, w których dopuszcza się zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
  • Przetarg odbędzie się dnia 28 lutego 2022 roku w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie (sala nr 21).
  • Wadium należy wpłacić w pieniądzu w podanych wyżej wysokościach w terminie do 21 lutego 2022 roku na konto Sprzedawcy: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Oddział w Tarnowie nr 83 8589 0006 0250 0925 0542 0004, przy czym za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu na konto Sprzedającego. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy.
  • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne osobiście lub z upoważnieniem osoby, która ubiega się o zakup przedmiotu sprzedaży. Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone do trzech dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość której wpłata dotyczy.
  • nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
  • Bliższych informacji w sprawie przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie w godzinach pracy Urzędu (pokój 8) lub pod numerem telefonu 14 688 70 22. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

 

 

 

 

Skrzyszów dn. 24.01.2022 r.

 

 

Wykaz ten wywiesza się w Urzędzie Gminy Skrzyszów na okres

 

od dnia 24 stycznia 2022 r. do dnia  25 lutego 2022 r.

 

https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,a,2051057,ogloszenie-wojta-gminy-skrzyszow-w-sprawie-i-publicznego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-dzier.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.56 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: tarnowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-07

Dodano: 31 maja, 2024

O godzinie: 15:30

# 6595 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 3,40 ha

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-22

Dodano: 9 stycznia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6464 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 32,35 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-03

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 15:00

# 6447 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 52,06 ha

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-27

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6404 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-24

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6403 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,01 ha

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 4 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6391 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 99,35 ha

Powiat: wielicki

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu