Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-25
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 26.98 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5263 sprzedaż gruntu rolnego pow. 26,98 ha

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 26,98 ha/ użytek R/cena wywoławcza 625100,oo PLN/wadium 62510,oo PLN do 25.02.2022/ termin składania ofert 25.02.2022 godz. 15:00

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI Józefa Wołkowskiego sprzeda prawo własności: -nieruchomości rolnej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 90 m2 (do remontu), składającej się z działek Nr 78/3, 84/3, 86, 93 i 142 o łącznej powierzchni 24,5420 ha, położonej w miejscowości Góry 1A, w gminie Budry, KW Nr OL2G/00002866/4; -nieruchomości rolnej niezabudowanej, składającej się z działek Nr 81 i 82 o łącznej powierzchni 2,4433 ha, położonej w miejscowości Góry , w gminie Budry, KW Nr OL2G/00003843/4; -udział wynoszący 20/31 w nieruchomości rolnej zabudowanej budynkiem gospodarczym, składającej się z działek Nr 85 i 95 o łącznej powierzchni 0,2306 ha, położonej w miejscowości Góry, w gminie Budry, KW Nr OL2G/00002844/4; w trybie z wolnej ręki, za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą niż 625.100 zł – (wartość oszacowania: 893.000,00 zł.) tj. cenę przyjętą w sporządzonym operacie szacunkowym dla wymuszonej sprzedaży. Oferty należy składać na adres Kancelarii Syndyka Beaty Garbacz, ul. Boenigka 27/302, 10-686 Olsztyn. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym V GUp „of” 91/21 i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości przedmiotu sprzedaży. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Józefa Wołkowskiego Nr 94 1020 4753 0000 0802 0104, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 91/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Beaty Garbacz, w dniu 28.02.2022 roku Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Józefa Wołkowskiego. Operaty szacunkowe nieruchomości sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę Justynę Kożak-Niemczyk są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem e-mail: sy***********z@w*.pl Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: sy***********z@w*.pl Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w uzasadnionych przypadkach. Szczegółowe informacje udziela Syndyk Beata Garbacz tel 607818063

https://sprzedajemy.pl/syndyk-sprzeda-zabudowana-nieruchomosc-rolna-gory-2-1b8e55-nr64771808

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 26.98 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: węgorzewski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-22

Dodano: 21 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5836 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,61 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 15 lipca, 2022

O godzinie: 08:00

# 5822 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,98 ha

Powiat: mrągowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-28

Dodano: 30 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5787 sprzedaż gruntu rolnego pow. 7,69 ha

Powiat: elbląski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-20

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5776 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,19 ha

Powiat: bartoszycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 21 czerwca, 2022

O godzinie: 12:30

# 5773 sprzedaż gruntu rolnego pow. 15,03 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-06-28

Dodano: 31 maja, 2022

O godzinie: 15:00

# 5743 sprzedaż gruntu rolnego pow. 26,98 ha

Powiat: węgorzewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu