Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-11
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.00 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5258 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,00 ha

Województwo:opolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,00 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 950,oo PLN/rocznie/wadium 100,oo PLN do 08.03.2022/termin przetargu 11.03.2022 godz. 10:00

Branice, dnia 03.02.2022r.

 

BG.6845.12.2022.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zastępca Wójta Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz. 1899) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy:

 

Oznaczenie
(nr działki )
i KW
Pow. i położenie Przeznaczenie w planie (P)/studium (S) Termin przetargu Cena
wywoławcza do  przetargu
Wadium
/zł/
i termin wpłaty
uwagi
Działka 359/1

KW nr OP1G/00023807/1

0,5200 ha

Bliszczyce

(S) obszary rolne 11.03.2022r

godz. 10:00

494,00 zł czynsz roczny podlega zwolnieniu z podatku VAT 50,00 zł

wpłata do 08.03.2022 r

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat. Umowa dzierżawy zawarta zostanie od 01.09.2022 r

 

Opis: Działka rolna (RII, RIIIa) o korzystnym kształcie z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze, dojazd drogą asfaltową.

Przetarg w sprawie ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 (I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice, nie podpisanie umowy powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

https://bip.branice.pl/4437/2022-02-03-bg6845122022mm-i-przetarg-ustny-nieograniczony-w-sprawie-dzierzawy-dzialki-nr-3591-w-miejscowosci-bliszczyce.html

Branice, dnia 03.02.2022 r.

 

BG.6845.13.2022.MM

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zastępca Wójta Gminy Branice zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2021 r. poz. 1899) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy:

 

Oznaczenie
(nr działki )
i KW
Pow. i położenie Przeznaczenie w planie (P)/studium (S) Termin przetargu Cena
wywoławcza do  przetargu
Wadium
/zł/
i termin wpłaty
uwagi
Działka 385/2

KW nr OP1G/00023893/0

0,4800 ha

Bliszczyce

(P) tereny rolnicze 11.03.2022r

godz. 10:30

456,00 zł czynsz roczny podlega zwolnieniu z podatku VAT 50,00 zł

wpłata do 08.03.2022 r

Dzierżawa gruntu na okres 3 lat. Umowa dzierżawy zawarta zostanie od 01.09.2022 r

Opis: Działka rolna (RII) o korzystnym kształcie z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze, dojazd drogą gruntową.

Przetarg w sprawie ww. nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 ( I piętro – sala konferencyjna).

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków  wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na dzierżawę nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli w w/w terminie wpłacą wadium do kasy tut. Urzędu lub na konto: Gmina Branice BS  Namysłów o/Branice Nr 64 8867 0005 2001 0000 0055 0002 lub w kasie Urzędu Gmin Branice, przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy Branice. Zaznacza się, iż na dowodzie wpłaty wadium należy umieścić dane dotyczące położenia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra lub w przypadku odwołania przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od momentu odwołania lub zamknięciu przetargu.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zwycięzca przetargu zobowiązany jest do podpisania umowy dzierżawy w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Branice, nie podpisanie umowy powoduje przepadek wadium. Wójt Gminy Branice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

https://bip.branice.pl/4438/2022-02-03-bg6845132022mm-i-przetarg-ustny-nieograniczony-w-sprawie-dzierzawy-dzialki-nr-3852-w-miejscowosci-bliszczyce.html

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.00 ha
Województwo: opolskie
Powiat: głubczycki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 24 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5935 dzierżawa gruntu rolnego pow. 14,86 ha

Powiat: kluczborski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-30

Dodano: 8 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5807 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 8,32 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-29

Dodano: 8 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5806 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 2,03 ha

Powiat: kędzierzyńsko-kozielski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-05

Dodano: 27 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5779 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,08 ha

Powiat: namysłowski

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-06-03

Dodano: 27 maja, 2022

O godzinie: 09:00

# 5738 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,72 ha

Powiat: strzelce opolskie

Województwo: opolskie

Przetarg kończy się: 2022-05-30

Dodano: 16 maja, 2022

O godzinie: 09:30

# 5698 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,99 ha

Powiat: brzeski

Województwo: opolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu