Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-28
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.88 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5246 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,88 ha

Województwo:świętokrzyskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,88 ha/ użytek R/ czynsz wywoławczy 121,oo PLN/rocznie/wadium 15,oo PLN do 24.02.2022/termin przetargu 28.02 .2022 godz. 10:00

Załącznik do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Sandomierza

Nr 18/2022/GN z dnia 01 lutego 2022r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu obręb Prawobrzeżny przy ul. Koćmierzów, oznaczonej numerem ewid.1982/8 o pow.0,88 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

 

– okres dzierżawy: 5 lat

 

Uwagi:

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS za dany rok ogółem.

 

Wywoławcza stawka rocznego czynszu za 2022r. wynosi 120,60zł. Minimalne postąpienie wynosi 1% wywoławczej stawki rocznego czynszu dzierżawnego. Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 28.02.2022r. o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłacenia wadium w formie pieniężnej najpóźniej do dnia 24.02.2022r. w wysokości 15 zł na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028.

Dowód wpłaty wadium winien określać: dane osoby przystępującej do przetargu, określenie nieruchomości (nr ewidencyjny i pow.) z  dopiskiem ,,wadium- dzierżawa nieruchomości pod uprawy rolne.” Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu..

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

W wypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy – wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Urząd Miejski w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 1 pok. 109 i 106 tel. 015/815 41 21 i 15/815 41 24

 

https://bip.um.sandomierz.pl/4140/dzierzawa-nieruchomosci-przy-ul-kocmierzow-w-sandomierzu-przetarg.html

 

 

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.88 ha
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: sandomierski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 15:30

# 6545 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 10,81 ha

Powiat: buski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6509 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-02-28

Dodano: 23 stycznia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6479 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,55 ha

Powiat: kazimierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2024-01-15

Dodano: 22 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6449 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 16,54 ha

Powiat: konecki

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-01-19

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6446 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,01 ha

Powiat: sandomierski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2023-12-13

Dodano: 3 grudnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6420 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,99 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu