Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-09
O godzinie: 08:30
Powierzchnia: 6.74 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5241 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,74 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 6,74 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 1626,oo PLN/rocznie/wadium 1626,oo PLN do 02.03.2022/termin przetargu 09.03.2022 godz. 08:30

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
Ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na ustalenie rocznej stawki czynszu za
dzierżawę części nieruchomości gruntowej o powierzchni 6,7481 ha położonej
w Wałbrzychu, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, oznaczonej jako działka nr 80
w obrębie nr 47 Podzamcze z przeznaczeniem na cele rolne.
Wysokość wywoławczej rocznej stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowej
została ustalona na kwotę 1626,82 zł.
Dla wskazanej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Czas trwania umowy – 3 lata.
Przetarg odbędzie się w dniu 09.03.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu,
ul. Kopernika 2 sala nr 107 ( sala ślubów ) o godz. 08:30.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości, aktualny wydruk
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż
osoby fizyczne, numer NIP, odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza
przysięgłego w przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w rozumieniu ustawy o
nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278), stosowne pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu
przez pełnomocnika, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające formę prowadzenia
działalności i sposób reprezentacji uczestnika przetargu. Wszystkie dokumenty wymienione w
niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 02.03.2022 r. wadium
w wysokości 1626,82 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Biuro Dochodów
Niepodatkowych Bank Millennium S. A. 93 1160 2202 0000 0004 9251 8376 ( z dopiskiem
„Wadium na przetarg – część działki nr 80 obręb nr 47 Podzamcze”).
Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
tut. Urzędu.
Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który
przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy. Wadium wpłacone przez pozostałych
uczestników przetargu podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu
dzierżawnego.
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu
z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Gospodarki Nieruchomościami i Mienia
Komunalnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Kopernika 2, pok. 104,
tel.74 66 55 227, gdzie można również zapoznać się z regulaminem przetargu.
Data wywieszenia : 26.01.2022 r.
09.03.2022 r.

 

 

https://bip.um.walbrzych.pl/artykul/2379/36891/prezydent-miasta-walbrzycha-oglasza-drugi-ustny-przetarg-nieograniczony-na-ustalenie-rocznej-stawki-czynszu-za-dzierzawe-czesci-nieruchomosci-gruntowej-o-powierzchni-6-7481-ha-polozonej-w-walbrzychu-stanowiacej-wlasnosc-gminy-walbrzych-oznaczonej-jako-dzialka-nr-80-w-obrebie-nr-47-podzamcze-z-przeznaczeniem-na-cele-rolne

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.74 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wałbrzyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6596 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,98 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6593 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 28 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6591 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,00 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 21 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6587 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,86 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-28

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 10:30

# 6580 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 30,69 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6575 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 57,08 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu