Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-22
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.67 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5239 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,67 ha

Województwo:mazowieckie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,67 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 4000,oo PLN/rocznie/wadium 400,oo PLN do 18.02.2022/termin przetargu 22.02.2022 godz. 10:00

Wójt Gminy Sokołów Podlaski woj. mazowieckie, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości gruntowych na okres powyżej 3 lat – działka o nr ew. gr. 18/1 o pow. 2,67 ha położona w miejscowości Skibniew – Kurcze, gmina Sokołów Podlaski.
Działka 18/1 (RIVb –2,67ha) jest nieruchomością rolną niezabudowaną stanowiącą grunt orny, położoną w umiarkowanej odległości od obszaru zabudowy siedliskowej, w sąsiedztwie gruntów rolnych. Działka posiada kształt podłużny, dojazd drogą asfaltową. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim nr SI1P/00044437/0.
Dla terenu, na którym znajduje się w/w nieruchomość, brak jest planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sokołów Podlaski. Od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) działka nie została objęta decyzją o warunkach zabudowy, która powoduje zmianę zagospodarowania terenu.
Działka nr ew. 18/1 w miejscowości Skibniew – Kurcze:
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego – 4.000,00 zł/rok
Wadium – 400,00 zł

Cena wywoławcza za dzierżawę nieruchomości (roczny czynsz dzierżawny) określony powyżej jest ceną brutto. Czynsz dzierżawny podlega zwolnieniu od podatku VAT. Cena wywoławcza oraz cena ustalona w wyniku kolejnych postąpień nie uwzględnia podatku rolnego, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie.
Czynsz dzierżawny będzie płatny w dwóch ratach, za I półrocze płatny będzie w terminie do 15 maja, a za II półrocze w terminie do 15 listopada. Po upływie każdego roku dzierżawy czynsz dzierżawny będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa GUS.
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych zaproponowane przez uczestnika przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości podanej w ogłoszeniu, na konto Gminy Sokołów Podlaski:

PKO Bank Polski SA Nr 03 1020 4476 0000 8802 0343 0840

w terminie do dnia 18.02.2022r., do godz. 16.00 (pieniądze muszą znajdować się na koncie Gminy Sokołów Podlaski).
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, którzy wygra przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.
Ogłoszenie I przetargu zostało poprzedzone sporządzeniem i podaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy na okres powyżej trzech lat – Uchwała nr XXXVII/195/2021 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 18 października 2021r.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim,ul. Wolności 44 (Sala konferencyjna).

Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie BIP Gminy Sokołów Podlaski oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 800- 1600 oraz pod numerem telefonu tel. (25) 781-25-31
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Wójt Gminy Sokołów Podlaski
/ – / Janusz Kur

https://zyciesokolowa.pl/pl/636_materialy-partnera/9335_ogloszenie-wojta-gminy-sokolow-podlaski—dzierzawa-nieruchomosci-i.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.67 ha
Województwo: mazowieckie
Powiat: sokołowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-21

Dodano: 18 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6616 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,44 ha

Powiat: białobrzeski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 3 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6599 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 10,01 ha

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-06-10

Dodano: 2 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6598 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 81,76 ha

Powiat: nowodworski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 19 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6586 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 22,01 ha

Powiat: makowski

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-05-15

Dodano: 8 maja, 2024

O godzinie: 13:00

# 6577 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 54,65 ha

Powiat: żuromiński

Województwo: mazowieckie

Przetarg kończy się: 2024-04-19

Dodano: 10 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6559 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,60 ha

Powiat: warszawski zachodni

Województwo: mazowieckie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu