Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-15
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 1.54 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5238 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,54 ha

Powiat:kamieński
Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,54 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 1500,oo PLN/rocznie/wadium 300,oo PLN do 09.03.2022/termin przetargu 15.03.2022 godz. 09:00

Kamień Pomorski, dnia 1 lutego 2022 roku
KOMUNIKAT
Starosty Kamieńskiego z dnia 1 lutego 2022 r.
o podaniu do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym ustnym przetargu
nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa.
Starosta Kamieński o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 31.12.2025 r.
niezabudowanej działki Skarbu Państwa nr 45 o pow. 1,5407 ha, położonej w obrębie
KRETLEWO gm. Golczewo, z przeznaczeniem na cele rolnicze (pobieranie pożytków i
utrzymywanie gruntu w dobrej kulturze rolniczej).
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr SZ1K/00033528/2.
➢ Termin wnoszenia czynszu rocznego – do 31 marca każdego roku.
Za niepełny rok 2022 r. czynsz płatny w terminie 14 dni, od daty zawarcia umowy
dzierżawy. Czynsz dzierżawny może być waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS.
➢ Cena wywoławcza (wywoławczy czynsz roczny) – 1500,00 zł zw z VAT.
➢ Wadium – 300,00 zł (wpłata przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pom.
Bank Spółdzielczy w Wolinie Filia w Kamieniu Pomorskim nr 31 9393 0000 0001 5929
2000 0090 najpóźniej do 9 marca 2022 r. (włącznie),
➢ Postąpienie – min. 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek
złotych.
Przetarg odbędzie się 15.03.2022 r. o godzinie 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b, w sali konferencyjnej nr 8b.
Ogłoszenie i wyciąg o przetargu publikuje się na stronie internetowej:
www.bip.powiatkamienski.pl oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w
Kamieniu Pomorskim. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Starostwie
Powiatowym w Kamieniu Pomorskim Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa
(pok. 17b-20b), ul. Wolińska 7b lub telefonicznie pod nr (91) 38 23 923 w godzinach pracy
urzędu.
Starosta Kamieński
/-/
Józef Malec

 

https://powiatkamienski.pl/aktualnosc/komunikaty/1043-ogloszenie-o-pierwszym-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-trzyletnia

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.54 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: kamieński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-31

Dodano: 18 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6658 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,77 ha

Powiat: kamieński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-13

Dodano: 16 lipca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6656 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 11,00 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-19

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6651 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 34,90 ha

Powiat: pyrzycki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-13

Dodano: 11 lipca, 2024

O godzinie: 11:30

# 6647 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 6,61 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-05

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6597 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 31,25 ha

Powiat: drawski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-06-18

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6581 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 61,88 ha

Powiat: gryfiński

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu