Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-25
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 62.43 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5226 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 62,43 ha

Powiat:elbląski

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 62,43 ha /użytek RIV/ cena wywoławcza 1 703 250,oo PLN/ wadium  227 100,oo PLN do 24.02.2022/ termin licytacji 25.02.2022 godz. 09:00

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Elblągu

Dariusz Staniucha

Kancelaria Komornicza, Aleja Grunwaldzka 57, Elbląg, 82-300 Elbląg

tel. 55 235 58 36 / fax. 55 235 58 36

Sygnatura: Km 246/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Pułkownika Stanisława Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 119, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Maciej Piwnicki, położonej przy ,Marianka, 14-400 Pasłęk, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00033610/2.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna niezabudowana, o powierzchni 62,4393 ha, składająca się z działek ewidencyjnych: nr 43/8, nr 43/7, nr 47/3, nr 245, pierwotnie objętych księgą wieczystą nr KW EL1E/00033610/2, aktualnie objętych również księgą wieczystą nr KW 00107092/4. Przedmiotowa nieruchomość, według klasoużytku są to grunty orne klasy IVb, V i VI oraz w minimalnym udziale grunty łąk trwałych klasy IV, nieużytki i rowy o wskaźniku bonitacyjnym 0,39. Działka nr 43/8 pełni funkcję drogi śródpolnej. Nieruchomość jest zadbana, użytkowana rolniczo.

Suma oszacowania wynosi 2 271 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 703 250,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 227 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 11 1500 1403 1214 0000 5058 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Pułkownika Stanisława Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz Staniucha

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/548690

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 62.43 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: elbląski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-11-22

Dodano: 30 października, 2023

O godzinie: 11:00

# 6386 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,58 ha

Powiat: nowomiejski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-11-30

Dodano: 30 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6348 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 15,63 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-09-29

Dodano: 24 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6343 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,31 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-10-17

Dodano: 9 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6322 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,82 ha

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-08-25

Dodano: 14 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6294 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,45 ha

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 11 sierpnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6291 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,08 ha

Powiat: mrągowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu