Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-28
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 16.12 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5206 dzierżawa gruntu rolnego pow. 16,12 ha

Powiat:suwalski
Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 11 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 16,12 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy razem  6700,oo PLN/rocznie/ wadium 670,oo PLN do 24.02.2022/termin przetargu 28.02.2022 godz. 10:00

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych

z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 

Przedmiotem przetargu jest oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Suwałki.

 

1) działka oznaczona numerem geodezyjnym 34115/1 o powierzchni 1,3500 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SU1S/00044574/7, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 0009, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o powierzchni 1,3500 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r.  Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych)

 

2) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 22761 o powierzchni 3,7682 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00042388/2, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Czarnoziem, Obręb nr 0004, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy V o powierzchni 1,0494 ha, pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 1,5631 ha, grunty orne klasy V o powierzchni 0,7262 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 0,1033 ha, grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,3262 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 550 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 155 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć złotych)

 

3) działka oznaczona numerem geodezyjnym 33771 o powierzchni 2,2010 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00030816/5, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 0009, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o powierzchni 2,0609 ha, łąki trwałe na gruntach klasy V o powierzchni 0,1401 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 900 zł (słownie: dziewięćset złotych) płatne do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 90 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych)

 

4) działka oznaczona numerem geodezyjnym 33778/2 o powierzchni 2,2780 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00009849/9, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 0009, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o powierzchni 1,4342 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 0,8438 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Sianożęć w Suwałkach zatwierdzonym uchwałą nr XII/160/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 września 2019 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 30 września 2019 r., poz. 4637 przedmiotowa działka zawiera się w konturach o symbolu 17ZN – tereny zieleni nieurządzonej o funkcji krajobrazowej lub izolacyjnej, 25KD – tereny dróg publicznych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 950 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 95 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych)

 

5) działka oznaczona numerem geodezyjnym 34109 o powierzchni 1,0649 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00032910/8, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 0009, sklasyfikowana jako łąki trwałe na gruntach klasy V o powierzchni 1,0649 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych)

 

6) działka oznaczona numerem geodezyjnym 34126 o powierzchni 1,0857 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00033260/3, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 0009, sklasyfikowana jako grunty orne klasy VI o powierzchni 1,0857 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 450 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 45 zł (słownie: czterdzieści pięć złotych)

 

7) części działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 34004 i 34005 o łącznej powierzchni 1,6887 ha, posiadające urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00033260/3, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 0009, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,6042 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,9705 ha, nieużytki o powierzchni 0,0457 ha, rowy o powierzchni 0,0683 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowych działek nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 700 zł (słownie: siedemset złotych) płatne do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 70 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych)

 

8) działki oznaczone numerami geodezyjnymi 33837, 33839 o łącznej powierzchni 0,8256 ha, posiadające urządzone księgi wieczyste nr SU1S/00039409/2 – 33839, SU1S/00069186/1 – 33837, niezabudowane, położone w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 0009, sklasyfikowane jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,3726 ha, łąki trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,2633 ha, nieużytki o powierzchni 0,1897 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych) płatne do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 35 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych)

 

9) działka oznaczona numerem geodezyjnym 34119 o powierzchni 1,4612 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00033260/3, niezabudowana, położona w Suwałkach przy ul. Sianożęć, Obręb nr 0009, sklasyfikowana jako pastwiska trwałe na gruntach klasy VI o powierzchni 0,2751 ha, grunty orne klasy VI o powierzchni 1,1861 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 600 zł (słownie: sześćset złotych) płatne do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)

 

10) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 347/2 o powierzchni 0,2272 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00014560/7, niezabudowana, położona w Gminie Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o powierzchni 0,0389 ha, grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,1883 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010 r. poz. 1609), przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 2W – teren odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) płatne do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych)

 

11) część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 348/2 o powierzchni 0,2262 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr: SU1S/00014560/7, niezabudowana, położona w Gminie Suwałki, Obręb Poddubówek, sklasyfikowana jako grunty orne klasy V o powierzchni 0,2230 ha, grunty orne klasy IVb o powierzchni 0,0032 ha. Termin dzierżawy na okres do 6 lat tj. do 30 września 2027 r. Dzierżawca zobowiązany będzie do korzystania z przedmiotu dzierżawy według zasad racjonalnej gospodarki rolnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Poddubówek w Gminie Suwałki, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/338/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 25 maja 2010 r. poz. 1609), przedmiotowa działka położona jest w konturze o symbolu 2W – teren odstojnika wód opadowych.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł (słownie: sto złotych) płatne do 31 marca każdego roku;

Wadium w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych)

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 w sali nr 26.

 

Przed przetargiem należy zapoznać się z przedmiotem przetargu i projektem umowy dzierżawy – do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 38. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

– wpłacenie wadium w podanej wysokości na ww. działki na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach do dnia 24 lutego 2022 r. Opis wadium musi zawierać nr działki na którą zostało wpłacone. W tym dniu kwota wadium musi być uznana na rachunku Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu;

– złożenie przed otwarciem przetargu, pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, przedmiotem przetargu oraz projektem umowy dzierżawy;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby fizycznej – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie;

– w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

W przypadku wygrania przetargu wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie przelewem. Organizator przetargu bez podania przyczyn może do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Adama Mickiewicza 1 pokój nr 38, telefon 87 562 81 73.

 

https://bip.um.suwalki.pl/ogloszenie_s/ogloszenie-z-dnia-2022-01-27-ogloszenie-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-dzierzawe-nieruchomosci-gruntowych-z-przeznaczeniem-na-cele-rolnicze.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 16.12 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: suwalski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6017 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,00 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 25 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5837 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,46 ha

Powiat: łomżyński

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-08-03

Dodano: 1 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5791 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,38 ha

Powiat: siemiatycki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-06-24

Dodano: 24 maja, 2022

O godzinie: 10:30

# 5723 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,41 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-05-20

Dodano: 6 maja, 2022

O godzinie: 09:00

# 5658 dzierżawa gruntu rolnego pow. 34,84 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-05-18

Dodano: 6 maja, 2022

O godzinie: 11:00

# 5657 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,76 ha

Powiat: wysokomazowiecki

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu