Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-23
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 7.85 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5197 sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę pow. 7,85 ha

Powiat:elbląski

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 7,85 ha/ użytek N/ mpz produkcja/cena wywoławcza 1165000,oo PLN /wadium 99000,oo PLN do 17.03.2022/ termin przetargu 23.03.2022 godz. 10:00

URZĄD GMINY

82-316 MILEJEWO47    Milejewo, 21.01.2022 r. ul. Elbląska

0552312284 L 552363836

578-21-57-496 REGON 000542563 WÓJT GMINY MILEJEWO ogłasza ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

stanowiących własność Gminy Milejewo.

 1. Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona na terenie gminy Milejewo w miejscowości Majewo. Działka inwestycyjna z dostępem do drogi publicznej. Położona w bliskiej odległości od drogi ekspresowej S22 Elbląg — Kaliningrad
 3. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.
 4. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:
 • działka nr 250. obreb Maiewo. gmina Mileiewo o pow. 4.4500ha. dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą – ELIE/00055169/5
 1. W planie miejscowym oznaczona jako: P — tereny zabudowy produkcyjno -składowej,

ZN— tereny zieleni naturalnej, ZL— tereny zieleni lasów. Przedmiotowa nieruchomość leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu i Otuliny Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 590.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wysokość wadium: 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 3. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 23.03.2022r., godz. 1000, Urząd Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo, sala nr 15.
 4. Terminy przeprowadzonych przetargów: I publiczny przetarg ustny nieograniczony odbył się

23.09.2021r.

 1. Drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości;
 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana położona na terenie gminy Milejewo w miejscowości Majewo. Działka Inwestycyjna z dostępem do drogi publicznej. Położona w bliskiej odległości od drogi ekspresowej S22 Elbląg — Kaliningrad.
 3. Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie jest obciążona i nie stanowi przedmiotu zobowiązań.
 4. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:
 • działka nr 251, obreb Maiewo, gmina Mileiewo o pow. 3,6400ha. dla której Sąd Rejonowy w Elblągu prowadzi księgę wieczystą ELIE/00055169/5.
 1. W planie miejscowym oznaczono jako: P — tereny zabudowy produkcyjno —składowej Przedmiotowa nieruchomość leży na Obszarze Chronionego Krajobrazu i Otuliny Parku Krajobrazowego Wysoczyzna Elbląska.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości: 575.000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Wysokośé wadium: 49.000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).
 4. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 23.03.2022r., godz. 1200 Urząd Gminy Milejewo, ul. Elbląska 47, 82-316 Milejewo, sala nr 15.
 5. Terminy przeprowadzonych przetargów: I publiczny przetarg ustny nieograniczony odbył się

23.09.2021r.

Informacje dotvczące wszystkich nieruchomości.

 1. Przetarg przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie.
 2. Termin, mieisce wpłaty wadium: wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Milejewo do godz. 12 00 lub na rachunek bankowy Nr 98 1440 1039 0000 0000 0356 6374, w terminie do dnia 17 marca 2022 r.
 3. Warunki przystąpienia do przetargu: okazanie dowodu wpłaty wadium (kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności) oraz dokumentu tożsamości.
 4. Postąpienie nie może vsynosié mniej niż 1% ceny z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 5. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Dodatkowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w siedzibie Urząd Gminy Milejewo przy ul. Elbląskiej 47, 82-316 Milejewo, w terminie od 21 stycznia 2022r. do 23 marca 2022r., w pokoju nr 18, w godzinach urzędowania: w poniedziałek, wtorek, czwartek – od godz. 7.30 do 15,30, w środę – od godz. 7.30 do 17.00, w piątek – od godz. 7.30 do 14.00, pod nr tel. (055) 231-22-82 oraz na stronach internetowych.

milejewo-ug.bip-wm.pl                             milejewo.pl

http://milejewo-ug.bip-wm.pl/public/?id=91654

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 7.85 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: elbląski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-21

Dodano: 16 maja, 2024

O godzinie: 09:15

# 6584 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,95 ha

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-05-07

Dodano: 15 kwietnia, 2024

O godzinie: 10:00

# 6562 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 30,14 ha

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-26

Dodano: 20 marca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6541 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 46,62 ha

Powiat: nowomiejski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-28

Dodano: 4 marca, 2024

O godzinie: 09:30

# 6524 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,79 ha

Powiat: gołdapski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-03-11

Dodano: 1 marca, 2024

O godzinie: 12:00

# 6520 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,53 ha

Powiat: braniewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 8 lutego, 2024

O godzinie: 13:00

# 6497 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,80 ha

Powiat: ostródzki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu