Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-31
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 14.02 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5194 sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę pow. 14,02 ha

Powiat:żagański
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 14,02 ha/ użytek N/ mpz produkcja/cena wywoławcza 4350000,oo PLN /wadium 850000,oo PLN do 24.03.2022/ termin przetargu 31.03.2022 godz. 12:00

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY SZPROTAWA
I.
1. Położenie działki – Wiechlice,
2. Numer i powierzchnia działki – 280/206 i 280/157 łącznej o pow. 14.0248 ha,
3. Księga wieczysta nr – ZG1G/00053766/1,
4. Cena wywoławcza – 4.350.000,00 zł
5. Wadium – 850.000,00 zł
6. Rodzaj zbycia – sprzedaż,
7. Data i miejsce przetargu – 31 marca 2022 r. o godzinie 1200 w Sali Rycerskiej Urzędu
Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45 – parter boczne wejście.
8. Zgodnie z planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa
przyjętego uchwałą Rady Gminy i Miasta w Szprotawie Nr XXXVII/249/97 z dnia 11 grudnia
1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Szprotawa (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego, Nr 3, poz. 30), zmienionej uchwałą Rady
Miejskiej w Szprotawie Nr XXXIX/226/2001 z dnia 11 października 2001 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Szprotawa ( Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, Nr 135, poz. 1476) zmienionej uchwałą
XXXVI/238/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26.01.2017 r przedmiotowa
nieruchomość przeznaczona jest pod funkcję produkcyjno – usługową.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Szprotawa i wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w
wysokości 23%, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w
Szprotawie PKO BP Oddział w Szprotawie 14 1020 5402 0000 0002 0268 0403. Wadium należy
wpłacić w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 24 marca 2022 roku znajdowało się na koncie
Urzędu Miejskiego w Szprotawie. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi
nabywca. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód
tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną musi okazać się dodatkowo
kompletem dokumentów do jej reprezentowania. W przypadku nabycia nieruchomości przez
cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. ze zmianami o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego,
którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i
terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a
wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do
odwołania ogłoszonego przetargu, w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Przetarg zostanie
przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. z 2014 r. Dz. U.
poz. 1490). Wszelkich dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Szprotawie ul. Rynek 45 pok. nr 3 tel. 68 376 07 80 lub 68 376 07 95.
Szprotawa, 14 stycznia 2022 r.

 

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/263/6589/I_PRZETARG_USTNY_NIEOGRANICZONY_NA_SPRZEDAZ_NIERUCHOMOSCI_STANOWIACEJ_WLASNOSC_GMINY_SZPROTAWA-_WIECHLICE_DZIALKA_280_2F206_I_280_2F157/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 14.02 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: żagański

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-05

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 6016 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,49 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5946 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,70 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 08:00

# 5924 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,15 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5910 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,71 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 28 lipca, 2022

O godzinie: 08:30

# 5845 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,23 ha

Powiat: żarski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 27 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5840 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,28 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu