Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-03
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 6.82 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5190 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,82 ha

Województwo:śląskie

Opis

Przetarg na dzierżawę do 31.12.2022 gruntu rolnego/ pow. 6,82 ha/ użytek R/ czynsz wywoławczy 2770,oo PLN/za okres umowy/ wadium brak/termin przetargu 03.02.2022 godz. 10:00

Pszów, dnia 22 stycznia 2021 r.
BURMISTRZ MIASTA PSZÓW
ogłasza publiczny przetarg ustny, nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miasta Pszów, z przeznaczeniem na cele rolne
1. Lokalizacja: Pszów
2. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów:

Lp. Oznaczenie
nieruchomości
Powierzchnia
/ha/
Położenie Cena wywoławcza
/za okres od
zawarcia umowy do
31.12.2021 r./
1 2 3 4 5
1 część dz. nr 2595/147
obręb Pszów, km 2
0.2034 łącznie
1.2510
ul.
Niepodległości
(boczna)
500,00
dz. nr 151
obręb Pszów, km 2
0.2350 ul. Adama Asnyka
dz. nr 1698/153
obręb Pszów, km 2
0.4126 ul. Adama Asnyka
część dz. nr 1707/156
obręb Pszów, km 2
0.1920 ul. Adama Asnyka
dz. nr 400/36
obręb Pszów, km 1
0.2080 ul. Adama Asnyka
2 dz. nr część 559/36
obręb Pszów, km 7
1.0661 ul. Francis Chrószczazka 430,00
3 część dz. nr 508/17
obręb Pszów, km 6
1.7617 ul. Józefa
Ignacego
Kraszewskiego
(boczna)
710,00
4 dz. nr 378/7
obręb Pszów, km 4
0.6497 ul. Romualda
Traugutta
(boczna)
260,00
5 dz. nr 859/79
obręb Pszów, km 8
0.5845 ul. Śląska 240,00
6 część dz. nr 89
obręb Krzyżkowice, km 4
1.5700 ul. Żużlowa 630,00
 1. Opis nieruchomości:
  Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne. 4. Okres dzierżawy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. (z możliwością
  przedłużenia).
  5. Minimalne stawki czynszu określone zostały w kol. Nr 5. Stawki czynszu zwolnione z VAT.
  Czynsz płatny w terminie 14 dni od zawarcia umowy.
  Ostateczne wysokości czynszów dzierżawnych ustalone zostaną w wyniku licytacji. Minimalne
  postąpienie nie może wynosić mniej niż 10 zł. Dla skuteczności licytacji wymagane jest co
  najmniej jedno postąpienie bez względu na liczbę uczestników.
  6. Termin i miejsce przetargów:
  Przetargi na poszczególne nieruchomości odbędą się w kolejności zgodnej w ich wykazem
  zawartym w pkt 2, w dniu 3 lutego 2021 r. o godzinie 10:00, w Sali konferencyjnej Urzędu
  Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, I budynek, I piętro.
  8. Dodatkowe informacje:
  Szczegółowych informacji można uzyskać w Referacie Architektury, Inwestycji, Remontów
  i Nieruchomości Urzędu Miasta Pszów, ul. Pszowska 534, II budynek, III piętro, tel. 32 716-08-
  35.

 

https://www.pszow.pl/aktualnosc-1-1498-przetarg_na_dzierzawe_nieruchomosci.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.82 ha
Województwo: śląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-10-12

Dodano: 23 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5931 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,08 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-27

Dodano: 13 września, 2022

O godzinie: 09:00

# 5916 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,80 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-28

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5914 dzierżawa jeziora pow. 6,73 ha

Powiat: gliwicki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-20

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5912 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,48 ha

Powiat: częstochowski

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-05

Dodano: 31 sierpnia, 2022

O godzinie: 10:00

# 5898 sprzedaż gruntu leśnego pow. 11,87 ha

Powiat: lubliniecki

Województwo: śląskie

Przetarg kończy się: 2022-09-07

Dodano: 29 lipca, 2022

O godzinie: 11:00

# 5847 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,73 ha

Powiat: pszczyński

Województwo: śląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu