Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-10
O godzinie: 15:30
Powierzchnia: 4.54 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5189 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 5,40 ha

Powiat:lwówecki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 10-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 5,40 ha/ użytek N/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy 16188 ,oo PLN / rocznie/ wadium 16188,oo PLN do 10.03.2022/ termin składania ofert 10.03.2022 godz. 15:30

WYCIĄG ZOGŁOSZEŃ BURMISTRZA MIASTA IGMINY MIRSK
Burmistrz Miasta iGminy Mirsk
ogłasza:
1. Czwarty pisemny ograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, wgranicach działki oznaczonej wewidencji gruntów nr 485/26 obręb Mirsk 2, opowierzchni 24 136 m2 (2,4136 ha) na okres 10 lat. Wysokość ceny wywoławczej równa jest wartości rocznego czynszu dzierżawnego – wynosi7 240,80 zł. Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć obowiązujący podatek VAT wwysokości 23%. Wadium stanowi wartość jednokrotnego, rocznego czynszu dzierżawnego wkwocie7 240,80 zł. Minimalne postąpienie wynosi1 000,00 zł. Termin wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest wratach kwartalnych, do ostatniego dnia kwartału.
2. Czwarty pisemny ograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, wgranicach działki oznaczonej wewidencji gruntów nr 485/24 obręb Mirsk 2, opowierzchni 5 309 m2 (0,5309 ha) na okres 10 lat. Wysokość ceny wywoławczej równa jest wartości rocznego czynszu dzierżawnego – wynosi1 592,70 zł. Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć obowiązujący podatek VAT wwysokości 23%. Wadium stanowi wartość jednokrotnego, rocznego czynszu dzierżawnego wkwocie1 592,70 zł. Minimalne postąpienie wynosi300,00 zł. Termin wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest wratach kwartalnych, do ostatniego dnia kwartału.
3. Czwarty pisemny ograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, wgranicach działki oznaczonej wewidencji gruntów nr 485/23 obręb Mirsk 2, opowierzchni 4 547 m2 (0,4547 ha) na okres 10 lat. Wysokość ceny wywoławczej równa jest wartości rocznego czynszu dzierżawnego – wynosi1 364,10 zł. Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć obowiązujący podatek VAT wwysokości 23%. Wadium stanowi wartość jednokrotnego, rocznego czynszu dzierżawnego wkwocie1 364,10 zł. Minimalne postąpienie wynosi300,00 zł. Termin wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest wratach kwartalnych, do ostatniego dnia kwartału.
4. Czwarty pisemny ograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, wgranicach działki oznaczonej wewidencji gruntów nr 485/20 obręb Mirsk 2, opowierzchni 11 527 m2 (1,1527 ha) na okres 10 lat. Wysokość ceny wywoławczej równa jest wartości rocznego czynszu dzierżawnego – wynosi3 458,10 zł. Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć obowiązujący podatek VAT wwysokości 23%. Wadium stanowi wartość jednokrotnego, rocznego czynszu dzierżawnego wkwocie3 458,10 zł. Minimalne postąpienie wynosi500,00 zł. Termin wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest wratach kwartalnych, do ostatniego dnia kwartału.
5. Czwarty pisemny ograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, wgranicach działki oznaczonej wewidencji gruntów nr 485/19 obręb Mirsk 2, opowierzchni 8 444 m2 (0,8444 ha) na okres 10 lat. Wysokość ceny wywoławczej równa jest wartości rocznego czynszu dzierżawnego – wynosi2 533,20 zł. Podana cena jest ceną netto, do której należy doliczyć obowiązujący podatek VAT wwysokości 23%. Wadium stanowi wartość jednokrotnego, rocznego czynszu dzierżawnego wkwocie2 533,20 zł. Minimalne postąpienie wynosi500,00 zł. Termin wnoszenia opłat – czynsz dzierżawny płatny jest wratach kwartalnych, do ostatniego dnia kwartału.
Nieruchomości objęte przetargami stanowią grunty włączone do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości wramach Podstrefy Mirsk. Wzwiązku zpowyższym przetargi ograniczone są dla przedsiębiorców, wrozumieniu art. 4 ustawy zdnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jedn. Dz. U. z2021 r. poz. 162 zpóźn. zm.) ztym, że na nieruchomości opisanej wpkt 5 organizator przetargu akceptuje działalność polegającą na budowie ieksploatacji farmy fotowoltaicznej.
Prawo własności Gminy Mirsk przedmiotowych nieruchomości ujawnione jest wksiędze wieczystej nr JG1S/00020926/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy wLwówku Śląskim – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Wadium wpieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Mirsk nr 58 1020 2124 0000 8102 0011 1468 PKO BP SA o/Jelenia Góra do dnia 10.03.2022 r. do godziny 14.00 wkwocie:
1)7 240,80 zł, podając wtytule „wadium działka nr 485/26 obręb Mirsk 2”,
2)1 592,70 zł, podając wtytule „wadium działka nr 485/24 obręb Mirsk 2”,
3)1 364,10 zł, podając wtytule „wadium działka nr 485/23 obręb Mirsk 2”,
4)3 458,10 zł, podając wtytule „wadium działka nr 485/20 obręb Mirsk 2”,
5)2 533,20 zł, podając wtytule „wadium działka nr 485/19 obręb Mirsk 2”.

Pisemną ofertę wraz zkopią dowodu wniesienia wadium, należy złożyć wsekretariacie Urzędu Miasta iGminy Mirsk lub przesłać na adres: Gmina Mirsk, Plac Wolności 39, 59-630 Mirsk, wterminie do dnia 10.03.2022 r. do godziny 15.30, wzamkniętej kopercie odpowiednio zdopiskiem:
1) „Dzierżawa działki nr 485/26 obręb Mirsk 2”,
2) „Dzierżawa działki nr 485/24 obręb Mirsk 2”,
3) „Dzierżawa działki nr 485/23 obręb Mirsk 2”,
4) „Dzierżawa działki nr 485/20 obręb Mirsk 2”,
5) „Dzierżawa działki nr 485/19 obręb Mirsk 2”.

Lista przedsiębiorców zakwalifikowanych do przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://bip.mirsk.pl/ wzakładce Przetargi oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń wsiedzibie Urzędu Miasta iGminy Mirsk nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.Część jawna przetargów odbędzie się wUrzędzie Miasta iGminy Mirsk – plac Wolności 39 wsali nr 12 (sala posiedzeń)wdniu 18.03.2022 r.:
1) ogodzinie 9.00 na dzierżawę działkinr 485/26 obręb Mirsk 2,
2) ogodzinie 10.00 na dzierżawę działkinr 485/24 obręb Mirsk 2,
3) ogodzinie 11.00 na dzierżawę działkinr 485/23 obręb Mirsk 2,
4) ogodzinie 12.00 na dzierżawę działki nr 485/20 obręb Mirsk 2,
5) ogodzinie 13.00 na dzierżawę działkinr 485/19 obręb Mirsk 2.

Pełna treść niniejszych ogłoszeń dostępna jest na tablicy ogłoszeń wsiedzibie Urzędu Miasta iGminy Mirsk oraz na stronach internetowych https://bip.mirsk.pl/ wzakładce Przetargi oraz https://www.facebook.com/urzadmiastaigminymirsk/.
Informacji udziela: Ewa Truszkowska – specjalista ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi, tel. 75 64 70 445, e-mail: nieruchomosci@mirsk.pl, pok. nr 8 wgodzinach pracy Urzędu.

https://bip.mirsk.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/610652/iv_pisemny_ograniczony_przetarg_na_dzierzawe_nieruchomosci_nieza

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.54 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: lwówecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu