Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-22
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 13.47 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5177 dzierżawa gruntu rolnego pow. 13,47 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 8 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 13,47 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy razem 3865,oo PLN/rocznie/ wadium razem 800,oo PLN do 16.02.2022/termin przetargu 22.02.2022 godz. 09:00

OGŁOSZENIE z dnia 13.01.2022 r.
Wójt Gminy Wągrowiec ogłasza I przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wągrowiec, położonej na terenie Gminy Wągrowiec.
1) Przetarg odbędzie się dnia 22 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy Wągrowiec przy ul. Cysterskiej nr 22, pokój 306.
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 16 lutego 2022 r. (liczy się data wpływu na konto) na rachunek Nr 59 1020 4027 0000 1302 1215 5067 prowadzony przez PKO BP S.A. w Wągrowcu z dopiskiem „Wadium przetargowe – miejscowość
………….. działka nr ………”
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Do przetargu może przystąpić wyłącznie ta osoba, która dokonała wpłaty wadium.

Lp. Położenie nieruchomości
(miejscowość/ obręb)
Oznaczenie
geod.
(działka nr)
Pow. w
ha
Użytek grunt.,
klasa gleb.
w ha
Nr KW Przeznaczenie
nieruchomości
Termin
zagospodarowania
nieruchomości
Cena wywoławcza
(zł)
Wadium
(zł)
Godzina
przetargu
UWAGI
1. Bartodzieje/ Bartodzieje 102/5 0,4434 RIVb – 0,2534
RV – 0,1900
KW
PO1B/00025568/0
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 123,52 100,00 zł 9.00 Przetarg nieograniczony
2. Bartodzieje/ Bartodzieje 3/3 1,0000 RIVa – 0,1100
IVb – 0,8000
RV – 0,0900
KW
PO1B/00025568/0
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 391,00 100,00 zł 9.30 Przetarg nieograniczony
3. Bartodzieje/ Bartodzieje 48/3 0,8200 R IVb – 0,6400
R V – 0,2600
KW
PO1B/00025568/0
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 334,00 100,00 zł 10.00 Działka nie posiada bezpośredniego
dostępu do drogi publicznej. Przetarg
ograniczony do właścicieli
nieruchomości sąsiednich lub osób
które okażą się pisemną zgodą
właściciela nieruchomości sąsiedniej
na przejazd do działki 48/3.
4. Dąbkowice/ Kamienica 56/2 2,0300 R V – 0,2800
W-R V– 0,0300
KW
PO1B/00027341/7
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 414,00 100,00 zł 10.30 Przetarg nieograniczony
5. Dąbkowice/ Kamienica 4, 5 i 6 3,8800 RV – 0,3600
RVI – 3,5200
KW
PO1B/00027341/7
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 988,00 100,00 zł 11.00 Przetarg nieograniczony
6. Dąbkowice/ Kamienica 58/3 3,1500 N – 0,1900
W-ŁV – 0,0900
ŁV – 2,0100
RV – 0,8600
KW
PO1B/00027341/7
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 931,70 100,00 zł 11.30 Przetarg nieograniczony
7. Łęgowo/ Łęgowo 185/4 0,4929 RIVb – 0,2432
RV 0,2497
KW
PO1B/00033452/3
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 172,19 100,00 zł 12.00 Przetarg nieograniczony
8. Przysieka/Przysieka 200/4 1,6600 RIVa – 0,2700
RV – 0,6100
PsV – 0,7600
W – 0,0200
KW
PO1B/00035083/9
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 509,00 100,00 zł 12.30 Przetarg nieograniczony

2) Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy. Stawka czynszu wyłoniona w przetargu w przypadku wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim podlegają corocznej waloryzacji,
natomiast w przypadku spadku cen stawki czynszu pozostają na takim samym poziomie.
3) Minimalne postąpienie wynosi 1 % wartości nieruchomości.
Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4) Ogłoszenie o przetargu podane zostaje do publicznej wiadomości, poprzez:
a) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wągrowiec, przy ul. Cysterskiej 22,
b) wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectw: Bartodzieje, Kamienica, Łęgowo, Przysieka
c) ogłoszenie w BIP www.bip.gminawagrowiec.pl,
5) Inne informacje. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości i przyjmuje on warunki przetargu bez zastrzeżeń
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania z warunkami przetargu, tj. regulaminem przetargu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wągrowiec pok. 209 oraz pod nr tel. (67) 26 80 801.
Wójt Gminy Wągrowiec
/-/inż. Przemysław Majchrzak

 

https://bip.gminawagrowiec.pl/wiadomosci/9640/wiadomosc/610148/ogloszenie_o_pierwszym_przetargu_ustnym_na_dzierzawe_nieruchomos

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 13.47 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6606 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 2,56 ha

Powiat: ostrzeszowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6594 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,99 ha

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu