Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-24
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 10.54 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5176 dzierżawa gruntu rolnego pow. 10,54 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 10 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 10,54 ha/ użytek RV,PsV/ czynsz wywoławczy razem 3242,oo PLN/rocznie/ wadium razem 1000,oo PLN do 18.02.2022/termin przetargu 24.02.2022 godz. 09:00

OGŁOSZENIE z dnia 13.01.2022 r.
Wójt Gminy Wągrowiec ogłasza I przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wągrowiec, położonej na terenie Gminy Wągrowiec.
1) Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy Wągrowiec przy ul. Cysterskiej nr 22, pokój 306.
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 18 lutego 2022 r. (liczy się data wpływu na konto) na rachunek Nr 59 1020 4027 0000 1302 1215 5067 prowadzony przez PKO BP S.A. w Wągrowcu z dopiskiem „Wadium przetargowe – miejscowość
………….. działka nr ………”
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Do przetargu może przystąpić wyłącznie ta osoba, która dokonała wpłaty wadium.

Lp. Położenie nieruchomości
(miejscowość/ obręb)
Oznaczenie
geod.
(działka nr)
Pow. w
ha
Użytek grunt.,
klasa gleb.
w ha
Nr KW Przeznaczenie
nieruchomości
Termin
zagospodarowania
nieruchomości
Cena wywoławcza
(zł)
Wadium
(zł)
Godzina
przetargu
UWAGI
1. Runowo/ Runowo 417 1,0300 RV – 1,0300 KW PO1B/00035650/5 cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 309,00 100,00 9.00 Przetarg nieograniczony
2. Runowo/ Runowo 372/1 0,7000 PsV – 1,2100 KW PO1B/00035650/5 cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 363,00 100,00 9.30 Brak dostępu do drogi publicznej.
Przetarg ograniczony do właścicieli
nieruchomości sąsiednich lub osób
które okażą się pisemną zgodą
właścicieli nieruchomości sąsiednich
na przejazd do działki 372/1
3. Runowo/ Runowo 448 1,0900 PsV – 1,0900 KW PO1B/00035650/5 cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 327,00 100,00 10.00 Brak dostępu do drogi publicznej.
Przetarg ograniczony do właścicieli
nieruchomości sąsiednich lub osób
które okażą się pisemną zgodą
właścicieli nieruchomości sąsiednich
na przejazd do działki 448
4. Runowo/ Runowo 147/4 cz. 0,3200 RV – 0,3200 KWPO1B/00035084/6 cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 80,00 100,00 10.30 Przetarg nieograniczony
5. Runówko/ Runowo 202/1 1,4700 RV – 1,4700 KW PO1B/00035650/5 cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 441,00 100,00 11.00 Przetarg nieograniczony
6. Runowo/ Runowo 186 3,4500 RV – 3,0300
RVI – 0,4200
KW PO1B/00035650/5 cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 1014,00 100,00 11.30 Przetarg nieograniczony
7. Runowo/ Runowo 418 0,8800 RV – 0,8800 KW PO1B/00035650/5 cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 264,00 100,00 12.00 Przetarg nieograniczony
8. Runowo/ Runowo 396 0,1850 RV – 0,1850 KW PO1B/00035650/5 cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 55,50 100,00 12.30 Przetarg nieograniczony
9. Runówko/ Runowo 204/2, 205 i
209 cz.
0,7700 dr – 0,0300
RV – 0,3600
RVI – 0,3800
KW PO1B/00035084/6 cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 212,00 100,00 13.00 Przetarg nieograniczony
10. Runówko/
Runowo
203 0,6500 RV – 0,3000
RVI – 0,3500
KW PO1B/00035650/5 cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 177,50 100,00 13.30 Przetarg nieograniczony

2) Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy. Stawka czynszu wyłoniona w przetargu w przypadku wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim podlegają corocznej waloryzacji,
natomiast w przypadku spadku cen stawki czynszu pozostają na takim samym poziomie.
3) Minimalne postąpienie wynosi 1 % wartości nieruchomości.
Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4) Ogłoszenie o przetargu podane zostaje do publicznej wiadomości, poprzez:
a) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wągrowiec, przy ul. Cysterskiej 22,
b) wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Runowo
c) ogłoszenie w BIP www.bip.gminawagrowiec.pl,
5) Inne informacje. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości i przyjmuje on warunki przetargu bez zastrzeżeń
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania z warunkami przetargu, tj. regulaminem przetargu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wągrowiec pok. 209 oraz pod nr tel. (67) 26 80 801.
Wójt Gminy Wągrowiec
/-/inż. Przemysław Majchrzak

 

https://bip.gminawagrowiec.pl/wiadomosci/9640/wiadomosc/610156/ogloszenie_o_pierwszym_przetargu_ustnym_na_dzierzawe_nieruchomos

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 10.54 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-30

Dodano: 17 lipca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6657 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 16 lipca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6655 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,33 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-06

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6654 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,92 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 11 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6648 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,18 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-01

Dodano: 8 lipca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6641 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,98 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-25

Dodano: 7 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6639 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,66 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu