Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-23
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 8.10 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5175 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,10 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 8 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 8,10 ha/ użytek RIV,ŁIV/ czynsz wywoławczy razem 2410,oo PLN/rocznie/ wadium razem 800,oo PLN do 17.02.2022/termin przetargu 23.02.2022 godz. 09:00

OGŁOSZENIE z dnia 13.01.2022 r.
Wójt Gminy Wągrowiec ogłasza I przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wągrowiec, położonej na terenie Gminy Wągrowiec.
1) Przetarg odbędzie się dnia 23 lutego 2022 r. w Urzędzie Gminy Wągrowiec przy ul. Cysterskiej nr 22, pokój 306.
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 17 lutego 2022 r. (liczy się data wpływu na konto) na rachunek Nr 59 1020 4027 0000 1302 1215 5067 prowadzony przez PKO BP S.A. w Wągrowcu z dopiskiem „Wadium przetargowe – miejscowość
………….. działka nr ………”
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Do przetargu może przystąpić wyłącznie ta osoba, która dokonała wpłaty wadium.

Lp. Położenie nieruchomości
(miejscowość/ obręb)
Oznaczenie
geod.
(działka nr)
Pow. w
ha
Użytek grunt.,
klasa gleb.
w ha
Nr KW Przeznaczenie
nieruchomości
Termin
zagospodarowania
nieruchomości
Cena wywoławcza
(zł)
Wadium
(zł)
Godzina
przetargu
UWAGI
1. Przysieczyn/
Przysieczyn
186 0,2400 ŁVI – 0,2210
N – 0,0243
W – 0,0003
KW
PO1B/00035692/1
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 60,84 100,00 zł 9.00 Przetarg nieograniczony
2. Łekno/Łekno 244/1 1,2687 R IV a – 0,4146
R IV b – 0,2252
R V 0,6289
KW
PO1B/00019455/0
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 444,59 100,00 zł 9.30 Przetarg nieograniczony
Działka nie posiada bezpośredniego
dostępu do drogi publicznej. Dojazd do
nieruchomości odbywa się poprzez
część działki 244/1 dzierżawioną przez
innych dzierżawców
3. Nowa Wieś/
Rąbczyn
30/3 0,4375 RVI – 0,4375 KW
PO1B/00026768/9
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 109,37 100,00 zł 10.00 Przetarg nieograniczony
4. Rąbczyn/
Rąbczyn
370 1,7300 RIVa – 0,3300
RV – 0,9000
PsV – 0,4000
W – 0,0300
N – 0,0700
KW
PO1B/00026768/9
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 538,10 100,00 zł 10.30 Przetarg nieograniczony
5. Rąbczyn/
Rąbczyn
382 1,8500 RV – 1,8500 KW
PO1B/00026768/9
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 555,00 100,00 zł 11.00 Przetarg nieograniczony
6. Sienno/
Sienno
88/2 0,1990 RIVb – 0,0600
RV – 0,1390
KW
PO1B/00025243/6
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 65,70 100,00 zł 11.30 Przetarg nieograniczony
7. Werkowo/
Werkowo
28 1,9500 PsV – 1,3700
RVI – 0,5700
KW
PO1B/00027340/0
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 556,00 100,00 zł 12.00 Przetarg nieograniczony
8. Rudnicze/
Rudnicze
201 0,4500 RV – 0,4500 KW
PO1B/00029212/8
cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 135,00 100,00 zł 12.30 Przetarg nieograniczony

2) Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy. Stawka czynszu wyłoniona w przetargu w przypadku wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim podlegają corocznej waloryzacji,
natomiast w przypadku spadku cen stawki czynszu pozostają na takim samym poziomie.
3) Minimalne postąpienie wynosi 1 % wartości nieruchomości.
Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4) Ogłoszenie o przetargu podane zostaje do publicznej wiadomości, poprzez:
a) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wągrowiec, przy ul. Cysterskiej 22,
b) wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectw: Przysieczyn, Łekno, Rąbczyn, Sienno, Werkowo, Rudnicze
c) ogłoszenie w BIP www.bip.gminawagrowiec.pl,
5) Inne informacje. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości i przyjmuje on warunki przetargu bez zastrzeżeń
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania z warunkami przetargu, tj. regulaminem przetargu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wągrowiec pok. 209 oraz pod nr tel. (67) 26 80 801.
Wójt Gminy Wągrowiec
/-/inż. Przemysław Majchrzak

https://bip.gminawagrowiec.pl/wiadomosci/9640/wiadomosc/610152/ogloszenie_o_pierwszym_przetargu_ustnym_na_dzierzawe_nieruchomos

 

Szczegóły

Powierzchnia: 8.10 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6544 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 13 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6527 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,57 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-21

Dodano: 4 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6525 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,41 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-12

Dodano: 8 lutego, 2024

O godzinie: 08:40

# 6498 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,30 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-02-16

Dodano: 16 stycznia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6471 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu