Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-14
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.00 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5174 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,00 ha

Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,00 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 997,oo PLN/rocznie/ wadium 100,oo PLN do 07.02.2022/termin przetargu 14.02.2022 godz. 10:00

Wójt Gminy Gruta

na podstawie art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2019 r., poz. 270, 492, 801, 1309) oraz 3 ust. 1 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Gruta, gm. Gruta stanowiącej działkę nr 264/4 0 pow. 1,0000 ha zapisanej w KW nr TOI U/00028025/4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren przeznaczony do użytkowania rolniczego cena wywoławcza wynosi: 997,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych

00/100)  wysokość wadium — 100,00 zł

Przetarg odbędzie sie w dniu 14 lutego 2022 roku o godzinie 10:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Gruta.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w określonej wysokości na rachunek Urzędu Gminy Gruta w Banku Spółdzielczym Brodnica Nr 34 9484 1033 2306

1600 2219 0009 w terminie do dnia 07 lutego 2022 r.

  • Dzierżawa ww. działki obejmować będzie okres będzie okres do 3 lat.

Cena wywoławcza jest ceną za I rok dzierżawy. Dzierżawca poza czynszem ponosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży bądź w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn społecznych.

  • Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Grucie oraz na stronie internetowej pod adresem http://www.bip.gruta.akcessnet.net.
  • Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Grucie, pok. 6 (tel. 56 46 83 121 wew. 109) w godzinach pracy Urzędu.

https://www.bip.gruta.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=918&x=107&y=22

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.00 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: grudziądzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-08-19

Dodano: 20 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6660 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,14 ha

Powiat: wąbrzeski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-08-14

Dodano: 2 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6635 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 24,87 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 30 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6632 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,68 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6621 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,66 ha

Powiat: rypiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-07-02

Dodano: 22 czerwca, 2024

O godzinie: 10:15

# 6620 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,29 ha

Powiat: toruński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-15

Dodano: 30 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6547 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,19 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu