Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-25
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 1.09 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5173 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,09 ha

Powiat:kłodzki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 2,5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,09 ha/ użytek RV/ czynsz wywoławczy 153,oo PLN/rocznie/ wadium 153,oo PLN do 21.02.2022/termin przetargu 25.02.2022 godz. 11:00

INFORMACJA O PRZETARGU

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości nr 2, dnia 20 stycznia 2022 r. zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Woliborzu będące załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 24/22 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 20 stycznia 2022 r.:

Położenie nieruchomości: Wolibórz

Numer działki: 770

Księga Wieczysta, obciążenia: SW2K/00026193/3 bez obciążeń

Powierzchnia dzierżawionej nieruchomości (ha): 1,0933 ha

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 770, AM-6, obręb 0016 Wolibórz, o ogólnej pow. 1,0933 ha sklasyfikowana jako RV-0,1918 ha, Wsr-0,0322 ha, ŁV-0,0518 ha, ŁIV-0,8175 ha, przeznaczona do wydzierżawienia na cele związane z gospodarką rolną.
Działka nr 770 położona w Woliborzu nie jest ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda.

Termin trwania dzierżawy: od dnia zawarcia umowy dzierżawy do dnia 30.11.2024 r.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy:

  1. Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego: 153,06 zł – zwolnienie z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1983; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2464 ).
    Czynsz dzierżawny za pierwszy i ostatni rok dzierżawy zostanie ustalony proporcjonalnie do okresu użytkowania.
  2. Podatki i inne obciążenia z tytułu dzierżawy nieruchomości obciążają dzierżawcę.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak

Wysokość wadium: 153,06 zł, płatne do 21 lutego 2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 2 pokój nr 14.

Ogłoszenie o przetargu i załącznik graficzny dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wolibórz.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, tel. 74 872 09 14 w godzinach pracy Urzędu.

http://nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=191

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.09 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: kłodzki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 21 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6587 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,86 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-28

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 10:30

# 6580 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 30,69 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6575 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 57,08 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-13

Dodano: 18 kwietnia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6566 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,87 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-30

Dodano: 13 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6560 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 27,11 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-04-03

Dodano: 19 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6540 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,88 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu