Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-24
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 4.80 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5170 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,80 ha

Powiat:gorzowski
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 4,80 ha/ użytek RIII,RIV/ czynsz wywoławczy 2170,oo PLN/rocznie/ wadium 2200,ooPLN do 17.02 2022/termin przetargu 24.02.2022 godz. 10:00

Ogłoszenie Nr 4 111/2022

Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia IW, a-.2022 roku

Ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

lp. nr działki położenie ulica, obręb pow. działki nr KW stawka czynszu

rocznego

Czł/hal

przeznaczenie wywoławcza stawka czynszu rocznego za dzierżawioną powierzchni zł1 wysokość wadium 1zł) okres dzierżawy
1 . 24/1 3 Poznańska

13 — Zieleniec

Rilla – 0,4972 RIVa – 2,4712

RIVb — 0,6242

SRIIIa – 0,6297 SRIVa 0,5536

SRIVb – 0,0278 Łącznie: 4,8037

GWIG/00133391/2 552

414

276

600

600

600

rolne, plantacje sady 2 196,47 2 200,00 na czas nieoznaczony

Przetarg odbędzie się 24 lutego 2022rs o godz 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ulu Sikorskiego 4z

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu — ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy — najpóźniej na 7 dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 17 lutego 2022r.

Wadium należy wpłacić na konto Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w PKO BP S. A. W przypadku przelewu — za datę wpłaty wadium uznaje się datę polecenia przelewu, po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu, a w pozostałych przypadkach — datę wpływu na konto Urzędu Miasta. Nazwa oferenta na dowodzie wpłaty wadium powinna być identyczna z nazwą oferenta przystępującego do przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu tożsamości oraz pełnomocnictwa osób ich reprezentujących, w odniesieniu do osób prawnych – wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Minimalne postąpienie wynosi 1% wywoławczej stawki czynszu, z zaokrągleniem wzwyż do jednej dziesiątej złotego.

Uczestnikowi, który wygra przetarg — wadium zalicza się na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniuž zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Osobę wyłonioną z przetargu dzierżawcą zawiadamia się o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylania się osoby, która wygrała przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym terminie, wadium ulega przepadkowi na rzecz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Termin wnoszenia czynszu — w roku 2022 do 30 czerwca natomiast w latach kolejnych do 28 lutego.

Czynsz może podlegać waloryzacji corocznie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatku rolnego – zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych – w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i w sposób w niej określony.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (pokój 419 tel. 95 7355 675).

W związku z ogłoszonym stanem epidemii Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscach publicznych.

https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/przetargi/320/575/Ogloszenie_Nr_4_2FII_2F2022_Prezydenta_Miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego_z_dnia_17_stycznia_2022r__o_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_dzierzawe_nieruchomosci_-_ul_Poznanska_dz__nr_24_2F13/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.80 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: gorzowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-05

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 6016 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,49 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5946 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,70 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 08:00

# 5924 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,15 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5910 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,71 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 28 lipca, 2022

O godzinie: 08:30

# 5845 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,23 ha

Powiat: żarski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 27 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5840 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,28 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu