Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-15
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 1.51 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5169 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,51 ha

Powiat:piski

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,51 ha/ użytek R/ czynsz wywoławczy 755,oo PLN/rocznie/ wadium 100,ooPLN do 11.02 2022/termin przetargu 15.02.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE

przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości – obręb Uściany

Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz

Położenie nieruchomości – obręb Uściany, gmina Pisz,
Numer działki –  126/4,
Powierzchnia nieruchomości – 15100 m2,
Numer  KW – OL1P/00013515/1,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolne,
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego –  755,00 zł,
Wadium – 100,00 zł,
Minimalne postąpienie – 10,00 zł.

 

 1. Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego 2022 r. w sali nr 64 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. G. Gizewiusza 5, o godzinie 10.00.
  2. W/w nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
  3. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Uściany, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/519/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2004 r. Nr 24 poz. 336 przeznaczona jest pod projektowaną oczyszczalnię ścieków i zieleń izolacyjną.
  4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Pisz Nr 28 9364 000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
  5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
  6. Niezawarcie umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, powoduje przepadek wadium na rzecz osoby ogłaszającej przetarg.
  7. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 17 9364 0000 2002 0007 2065 0005 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym najpóźniej do dnia 11 lutego 2022 r. podając numer nieruchomości i jej położenie. Za dzień wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
  8. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym, osoby, która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty.

http://www.bip.pisz.hi.pl/index.php?wiad=23630

 

[/FMP]

Szczegóły

Powierzchnia: 1.51 ha
Województwo: warmińsko-mazurskie
Powiat: piski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-22

Dodano: 21 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5836 dzierżawa gruntu rolnego pow. 21,61 ha

Powiat: kętrzyński

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-08-23

Dodano: 15 lipca, 2022

O godzinie: 08:00

# 5822 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,98 ha

Powiat: mrągowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-28

Dodano: 30 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5787 sprzedaż gruntu rolnego pow. 7,69 ha

Powiat: elbląski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-20

Dodano: 24 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5776 sprzedaż gruntu leśnego pow. 10,19 ha

Powiat: bartoszycki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 21 czerwca, 2022

O godzinie: 12:30

# 5773 sprzedaż gruntu rolnego pow. 15,03 ha

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Przetarg kończy się: 2022-06-28

Dodano: 31 maja, 2022

O godzinie: 15:00

# 5743 sprzedaż gruntu rolnego pow. 26,98 ha

Powiat: węgorzewski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu