Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-14
O godzinie: 10:30
Powierzchnia: 30.88 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5168 dzierżawa gruntu rolnego pow. 30,88 ha

Powiat:tarnowski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 30,88 ha/ użytek PsIII,PsIV/ czynsz wywoławczy 16200,oo PLN/rocznie/ wadium 2500,ooPLN do 10.02 2022/termin przetargu 14.02.2022 godz. 10:30

Burmistrz Radłowa ogłasza ustne przetargi nieograniczone na wydzierżawienie działek rolnych

OGŁOSZENIE

Burmistrz Radłowa ogłasza ustne przetargi nieograniczone na wydzierżawienie na okres do 30 października 2026 r. działek rolnych, położonych we wsi Marcinkowice, stanowiących część nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr TR1T/00111983/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie.

 1. Wykaz działek, wysokość wadium oraz ceny wywoławcze rocznego czynszu dzierżawy na przetarg zawiera poniższa tabela:

 

l.p. Oznaczenie

działki

Powierzchnia

(ha)

 

Użytki

(ha)

 

Kwota wadium

(zł)

Wywoławcza roczna stawka czynszu

(zł)

 

Uwagi

 

1. 1001/A

i 1001/C (łącznie)

21,65 PsIII-18,23; PsIV-2,84; LzIV-0,02; PsV-0,36; W-PsIII- 0,20. 2 000 11 700 Działki leżą w obszarze NATURA 2000
2. 1001/B 9,23 PsIII-8,38; PsIV-0,78;

W-PsIII-0,07.

500 4 500

 

 1. Wadium na przetarg – z podaniem numeru/numerów działki/działek (warunek konieczny) – należy wpłacać gotówką lub przelewem w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2022 r.na konto Urzędu Miejskiego w Radłowie: BSRz Kraków O/Radłów 10 8589 0006 0240 0000 0026 0004, z tym, że wpłata wadium będzie uznana, gdy należna kwota będzie zaksięgowana na koncie Urzędu Miejskiego w BSRz 10.02.2022 r.
 2. Przetargi odbędą się w dniu 14 lutego 2022 r.o godzinie 10:30w sali narad Urzędu Miejskiego w Radłowie.
 3. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
  a) legitymują się dowodem wpłacenia wadium;
  b) złożą komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu oświadczenie, że zapoznały się z przedmiotem przetargu, ogłoszeniem o przetargu, warunkami projektu umowy dzierżawy oraz że warunki te przyjmują bez zastrzeżeń.
  W dniu przetargu należy przedstawić komisji przetargowej dowód osobisty.
 4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która przetarg wygra, od zawarcia umowy dzierżawy na warunkach przetargu.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zwrócone temu uczestnikowi po podpisaniu umowy dzierżawy na warunkach przetargu.
 6. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie do 17.02.2022 r.
 7. Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy. Zwycięzca przetargu zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy. Jeżeli osoba ta nie stawi się, bez usprawiedliwienia, w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy dzierżawy, Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
 8. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu oraz nieruchomości, można uzyskać bezpośrednio w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Radłowie, (gdzie można zapoznać się również z projektem umowy dzierżawy i regulaminem przetargu) lub telefonicznie, (tel.14 678-20-44 wew. 25) oraz u sołtysa wsi Marcinkowice (tel. 14 678-11-22).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.

 

 

https://bip.malopolska.pl/umradlow,m,402580,2022.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 30.88 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: tarnowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-02

Dodano: 3 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 5986 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,13 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-21

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5938 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-09-30

Dodano: 26 września, 2022

O godzinie: 12:00

# 5937 dzierżawa zbiornika wodnego pow. 32,27 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-19

Dodano: 18 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5825 sprzedaż gruntu rolnego pow. 1,64 ha

Powiat: proszowicki

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-08-03

Dodano: 13 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5816 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,34 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2022-07-14

Dodano: 22 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5774 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,50 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu