Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-23
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 2.30 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5166 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,30 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,30 ha/ użytek RIII/ czynsz wywoławczy 650,oo PLN/rocznie/ wadium 120,ooPLN do 18.02 2022/termin przetargu 23.02.2022 godz. 10:00

GN.6845.1.168.2021.DS              OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 361/24, AM-1, Obręb Szklary o powierzchni 2,03 ha z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego na czas nieokreślony.

Przetarg odbedąe się w dniu 23 lutego 2022 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzedu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich przv ul. 1 Maia 15 pokói nr 5.

Dane dotyczace nieruchomości oraz warunki przetargu

  1. Przedmiotem przetargu na dzierżawę jest część działki nr 361/24, AM-1, Obręb Szklary o pow. 2,300 ha sklasyfikowana jako RIIIb z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
  2. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 649,60 zł plus inne należne opłaty w tym podatek rolny.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w gotówce wadium w wysokości 120,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach śląskich 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 w tenninie do dnia 18.02.2022 roku. Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
  4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, osobiście lub przez pełnomocnika.
  5. Osoba prawna powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości oraz oryginał Potwierdzenia wniesienia wadium.
  7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mnicj niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
  8. Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona w formie pisemnej o miej scu oraz terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Jeżeli osoba ustalona, jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu.
  10. Burmistrz Ząbkowic Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15, pokój nr 23, tel. 74 8 165 314 oraz na stronie internetowej: www.zabkowiceslaskie.

https://bip.zabkowiceslaskie.pl/przetarg-nieruchomosci/6413/szklary-czesci-dzialki-nr-361-24-am-1-obreb-szklary-o-pow-2-03-ha-z-przeznaczeniem-do-uzytkowania-rolniczego-na-czas-nieokreslony

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.30 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: ząbkowicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu