Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-23
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 0.94 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5165 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,94 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,94 ha/ użytek R/ czynsz wywoławczy 226,oo PLN/rocznie/ wadium 45,ooPLN do 18.02 2022/termin przetargu 23.02.2022 godz. 09:00

GN.6845.1.206.2021.DS                OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 374/2, AM-2, Obręb Braszowice o powierzchni 0,9400 ha z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego na czas nieokreślony.

Przetarg odbedzie sie w dniu 23 lutego 2022 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzedu Mieiskiego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maia 15 pokói nr 5.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

  1. Przedmiotem przetargu na dzierżawę jest część działki nr 374/2, AM-2, Obręb Braszowice o pow. 0,9400 ha sklasyfikowana jako PsV z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.
  2. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 225,60 zł plus inne należne opłaty w tym podatek rolny.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie w gotówce wadium w wysokości 45,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śląskich 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 w terminie do dnia 18.02.2022 roku. Datą dokonania wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
  4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, osobiście lub przez pełnomocnika.
  5. Osoba prawna powinna przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  6. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości oraz ołyginał potwierdzenia wniesienia wadium.
  7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
  8. Osoba, która wygra przetarg zostanie powiadomiona w formie pisemnej o miejscu oraz terminie zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
  9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu. Jeżeli osoba ustalona, jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni, od dnia odwołania, zamknięcia lub unieważnienia przetargu.
  10. Burmistrz Ząbkowic Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn istotnych. Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. I Maja 15, pokój nr 23, tel. 74 8 165 314 oraz na stronie internetowej: www.zabkowiceslaskie.plOgłoszono BIP/wywieszono – tablica ogł. od dniado dnia włącznie

https://bip.zabkowiceslaskie.pl/przetarg-nieruchomosci/6406/braszowice-czesci-dzialki-nr-374-2-am-2-obreb-braszowice-o-powierzchni-0-9400-ha

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.94 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: ząbkowicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6339 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,81 ha

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6338 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 383,10 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-13

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6319 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,38 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-03

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6317 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 24,79 ha

Powiat: złotoryjski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6315 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6298 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: lubiński

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu