Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-10
O godzinie: 12:00
Powierzchnia: 36.10 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5164 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 36,10 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 36,10 ha /użytek R/ cena wywoławcza 547 650,,oo PLN/ wadium  73 020,oo PLN do 09.03.2022/ termin licytacji 10.03.2022 godz. 12:00

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie

Karol Rudziński

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 87, Białogard,  78-200 Białogard

tel. 881 701 997 / fax. 943125699

Sygnatura: GKm 10/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Karol Rudziński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Bartłomiej Kołodziejski położonej przy  , 78-200 Białogard, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wileńska 2, Białogard, 78-200 Białogard)  prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1B/00050013/4. działka gruntu nr 134/3 o pow. 36,1052 ha

Suma oszacowania wynosi 730 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 547 650,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala – Departament Operacji Krajowych 35 2030 0045 1110 0000 0274 6030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Lipowa 1, Białogard, 78-200  Białogard.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Karol Rudziński

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/548523

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 36.10 ha
Województwo: zachodniopomorskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-02-27

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6510 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,49 ha

Powiat: łobeski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 13 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6507 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,40 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 13 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6506 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,92 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-20

Dodano: 12 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6505 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 25,07 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-20

Dodano: 12 lutego, 2024

O godzinie: 12:00

# 6504 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 25,03 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-20

Dodano: 12 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6503 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,33 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu