Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-15
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 0.74 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5158 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,74 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,74 ha/ użytek PsVI/ czynsz wywoławczy 91,oo PLN/rocznie/ wadium 15,oo PLN do 14.02.2022 /termin przetargu 15.02.2022 godz. 11:00

Walim, dnia11.01.2022 r.

IT.6845.2.2.2022

O G Ł O S ZE N I EIT.6845.2.2.2022

Wójt Gminy Walim ogłasza

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej (rolnej) – dz. nr 251położonej w  Jugowicach, na okres od 01 marca 2022 roku do 31 grudnia 2026 roku.

 

Przedmiot dzierżawy stanowi własność Gminy Walim. W Sądzie Rejonowym w Wałbrzychudla działkinr 251 w Jugowicach prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00072575/5.

 

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa:

nieruchomości położonej w Jugowicach, obręb 0003Jugowice, Gmina Walim, oznaczonej numerem działki251o pow. 0,74 ha, w tym: PsIV – 0,73 ha, dr – 0,01 ha

 

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego – 90,38 zł; wadium –15,00 zł

Przetarg odbędzie się 15 lutego 2022 r. o godzinie 1100 

w siedzibie Urzędu Gminy w Walimiu, ul. Boczna nr 9 – pokój nr 1

 

Minimalne postąpienie: 5zł

 

Dzierżawca zobowiązuje się użytkować przedmiot dzierżawy według wszelkich zasad racjonalnej gospodarki rolnej, a w szczególności uprawiać i użyźniać glebę, utrzymywać ją w odpowiedniej kulturze rolnej.Umowa dzierżawy będzie zawierała warunek, że nieruchomość można wykorzystywać wyłącznie na cele rolne.

 

Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu:

W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli wpłacą w pieniądzu wadium w podanej wyżej wysokości w terminie do dnia 14 lutego 2022 rokuna konto Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim Nr 13 11602202 0000 0004 8992 4387 – tytuł przelewu „przetarg na dzierżawę dz. 251 w Jugowicach”Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

 

Ponadto warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu tożsamości,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu.Wadia pozostałe zostaną zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu.

 

Protokół z przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy od  01 marca 2022 roku.

 

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Roczny czynsz dzierżawny w wysokości wylicytowanej w przetargupłatny jest w terminiedo 15 maja w okresie obowiązywania umowy dzierżawy.

 

Wzywa się zainteresowanych  do zapoznania się ze stanem nieruchomości przez dokonanie oględzin. Przyjmuje się, że uczestnicy przetargu akceptują stan nieruchomości bez zastrzeżeń. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

Wydzierżawiający wydzierżawia nieruchomość na podstawie katastru ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Okazanie granic przedmiotu dzierżawy przez uprawnionego geodetę – na wniosek i koszt dzierżawcy za pobraniem zaliczki na wykonanie prac geodezyjnych.

 

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Walim zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Zastrzega się wprowadzenie zmian w treści ogłoszenia (w tym zmianę terminu przetargu) z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19; wszystkie zmiany będą publikowane w miejscu publikacji ogłoszenia.

 

Dodatkowych informacji udziela się telefonicznie pod numerem 74 8494 350.

 

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Walim, ul. Boczna nr 9 w Walimiu, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.walim.pl/ przetargi, ogłoszenia), na stronie Urzędu Gminy Walim (www.walim.pl)

http://bip.walim.pl/?a=6609

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.74 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: wałbrzyski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 12 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6649 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,20 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-16

Dodano: 9 lipca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6644 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,62 ha

Powiat: trzebnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-09-02

Dodano: 27 czerwca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6628 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,94 ha

Powiat: jaworski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-10

Dodano: 26 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6627 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 13,98 ha

Powiat: polkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-26

Dodano: 25 czerwca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6623 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 0,55 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-23

Dodano: 23 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6622 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,63 ha

Powiat: lwówecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu