Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-01-21
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 0.57 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5144 dzierżawa gruntu rolnego pow. 0,57 ha

Województwo:łódzkie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 0,57 ha/ użytek R/ czynsz wywoławczy 400,oo PLN/rocznie/ wadium 40,oo PLN do 18.01.2022 /termin przetargu 21.01.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Mniszków na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1899 poz. 815 ) oraz §3 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2213 ) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Oznaczenie wg Powierzchnia w ha. Opis nieruchomości Forma Sposób Stawka Wadium w zł ewidencji gruntów rozporządzenia nieruchomością zagospodarowania wywoławcza czynszu Obręb Bukowiec powierzchnia Nieruchomość rolna Dzierżawa w – zagospodarowanie 400,00 zł 40,00 zł nad Pilicą przeznaczona do drodze umowy rolnicze jako użytek Czynsz płatny działka nr 530 wydzierżawienia wynosi 0,57 ha. cywilno-prawnej na okres 3 lat. rolny. zgodnie z umową

Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego: wysokość rocznego czynszu dzierżawnego dla przedmiotowych nieruchomości będzie ustalana na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za okres pierwszych trzech kwartałów, przyjmowanej Jako podstawa do naliczenia podatku rolnego w danym roku podatkowym. Średnia krajowa cena skupu pszenicy będzie ustalana na podstawie obwieszczenia prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Przetarg odbędzie się w dniu o 21.01.2022 roku. godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na konto Gminy nr konta 41 8973 0003 0040 0040 0143 0005 do dnia 18.01.2022 roku. (liczy się data wpływu przelewu na konto). Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi , jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy. Wójt Gminy Mniszków Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie o przetargu zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu: www.mniszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie i sołectwa Bukowiec. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr 1, tel. 756 15 22 wew.11

 

 

http://bip.mniszkow.pl/dokument-1354-wojt_gminy_mniszkow_oglasza_pierwszy.html

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 0.57 ha
Województwo: łódzkie
Powiat: opoczyński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-28

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 13:00

# 6336 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 29,23 ha

Powiat: poddębicki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 16 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6330 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,29 ha

Powiat: zduńskowolski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2023-09-28

Dodano: 15 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6329 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,48 ha

Powiat: brzeziński

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2023-08-25

Dodano: 18 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6297 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,40 ha

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2023-07-31

Dodano: 20 lipca, 2023

O godzinie: 09:00

# 6267 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,32 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2023-08-08

Dodano: 19 lipca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6264 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,37 ha

Powiat: opoczyński

Województwo: łódzkie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu