Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-11
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 3.24 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5140 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,24 ha

Powiat:rawicki
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 3,24 ha/ użytek RIV,RV/ czynsz wywoławczy 3500,oo PLN/rocznie/ wadium 400,oo PLN do 04.02.2022 /termin przetargu 11.02.2022 godz. 10:00

Zn. SPiR.6845.58.2021

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA

I ustny przetarg nieograniczony do oddania w dzierżawę na okres  trzech lat do użytkowania na cele rolne, nieruchomości  gruntowej, położonej Rawiczu  obręb  geodezyjny Sarnowa, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako część działek gruntu

·         nr 655 o pow. ca 1,83 ha ( w tym RVI – 0,72 ha, RV – 0,48 ha i ŁV – 0,63 ha ),

·         nr 663/3 o pow. ca 0,63 ha, ŁV,

·         nr 652 o pow. ca 0,32 ha, ŁV,

·          nr 658 o pow. ca 0,46 ha, RVI ,

wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych: RVI – 1,18 ha, RV – 0,48 ha i ŁV – 1,63 ha, zapisanej w księdze wieczystej PO1R/00029523/6 jako własność gminy Rawicz.

Roczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego została ustalona na kwotę –    3 500,00 zł .

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Rawicz – Zachód Sarnowa” w obrębach geodezyjnych Rawicz oraz Sarnowa, gmina Rawicz w/w nieruchomości oznaczone są symbolem MN – jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % czynszu wywoławczego z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się  11 lutego 2022r. o godzinie 10-tej w siedzibie tut. Urzędu / pokój 101 I piętro/.

Wadium w wysokości 400,00 zł,  należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu Nr 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769  do dnia 04 lutego 2022r.

Wyznaczony termin uiszczenia wadium określa nieprzekraczalną datę, do której środki finansowe muszą wpłynąć na podany wyżej rachunek bankowy.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu .

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

W razie uchylenia się osoby ustalonej na dzierżawcę od zawarcia umowy dzierżawy wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Osiągnięta w drodze przetargu stawka czynszu dzierżawnego od drugiego roku trwania dzierżawy, podlegać będzie corocznej waloryzacji przez zastosowanie wskaźnika cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS i płatna będzie po ukazaniu  się w/w wskaźnika.

Termin uiszczenia czynszu dzierżawnego za każdy rok dzierżawny, określony zostanie  w umowie dzierżawy.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny. Z uwagi na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania  się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem (COVID-19), podczas przetargu będą mogli być obecni wyłącznie oferenci ( bez osób towarzyszących), które uiściły wadium.

Bliższych informacji w sprawie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz telefonicznie  pod nr telefonu 65 616 49 84 wew. 437 lub 440 lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail: j.skotarek@rawicz.eu).

wywieszono:  2021 – 12 – 20

zdjęto:  2022  – 02 –  11

Sprawę prowadzi :

Jadwiga Skotarek

tel. 65 616 49 84

email: j.skotarek@rawicz.eu

http://bip.rawicz.pl/artykul/786/9559/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-nieruchomosci

 

Szczegóły

Powierzchnia: 3.24 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: rawicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-19

Dodano: 7 listopada, 2022

O godzinie: 09:15

# 5992 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,30 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 15 października, 2022

O godzinie: 09:00

# 5965 dzierżawa zbiorników wodnych pow. 16,89 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-13

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5945 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,96 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 27 września, 2022

O godzinie: 11:00

# 5940 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 8,65 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-03

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5929 dzierżawa gruntu rolnego pow. 5,01 ha

Powiat: złotowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2022-10-17

Dodano: 20 września, 2022

O godzinie: 15:00

# 5928 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,95 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu